Hop til indhold

Pas på skoler og institutioner

Hvert år hærges danske skoler af hærværk og brande - mange endda påsatte. Men med lidt agtpågivenhed og forberedelse kan mange af disse forhindres.

Vær opmærksom, når skolen holder lukket

Brande koster skolerne og institutionerne mange penge - penge, som kunne have været brugt på fx lejrture, frugtordninger eller nye undervisningsmaterialer. Samtidig skaber det utryghed og mistrivsel hos skolens elever og lærere.

De fleste brande er påsatte og ofte er det elever fra skolen, som står bag brandene. Brande opstår hyppigst når skolen er lukket i weekender og ferieperioder.

Når institutionen eller skolen holder lukket, er risikoen for hærværk og påsatte brande nemlig ekstra stor. Erfaringen viser, at pæne, ryddelige omgivelser øger trivsel, forebygger hærværk og gør det sværere at finde materialer til en påsat brand.

Du kan gøre din skole endnu mere sikker

Vil du sikre din skole ekstra, kan du med fordel installere et ABA-anlæg. Et ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) kan være med til sikre, at en lille brand ikke udvikler sig til en større katastrofebrand. 

Sørg for, at der er orden i lokalerne

Skolens teknikrum og skal friholdes for oplag og må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Oplag, rod og uorden kan medvirke til brandspredning og vanskeliggøre slukningsindsatsen, hvis oplaget hindrer personalets og redningsberedskabets frie bevægelighed.

Hent vores faktablad om orden og ryddelighed

Du kan downloade faktablad om brandmæssig orden- og opdeling her, så du bedst muligt sikrer dig, at redningsarbejde ikke forhindres i tilfælde af brand. 

Relaterede artikler

Sådan undgår i tyveri af IT-udstyr

Det er ikke helt uden risiko, når virksomheder, skoler og kommuner udleverer computere eller tablets til elever og ansatte. Vi giver dig gode råd til at mindske tyveririsikoen.

Er dine bygninger sikret mod brand?

ABA-anlæg begrænser udviklingen af en opstået brand og medvirker ofte til at den store katastrofe undgås. Bliv klogere på, hvordan I kan undgå store skader.

Bliv klar til sommerferie i din virksomhed

Få vores bedste råd til, hvordan du bedst gør din virksomhed klar til, at du og dine ansatte går på sommerferie.