Opdateret: 21.9.2022

Forebyg skybrudsskader

Klimaet ændrer sig. Korte heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. Forebyggelse er den bedste måde at sikre dine værdier og ejendomme. Nedenfor finder du en række gode forholdsregler til hvordan du kan undgå vandskader fra skybrud.

Når skybruddet er på vej

Er der ingen i ejendommen, når der er varslet skybrud eller kraftig regnvejr i nærområdet, bør du sørge for at nogen holder øje med din ejendom.

Når der er varslet storm eller skybrud i dit nærområde, foreslår vi, at du:

 • Løfter så meget af indboet over gulvet, gerne på høje metalreoler eller opbevar dit indbo i plastbeholdere eller andet, der kan tåle vand. Som erhvervskunde skal du være opmærksom på at visse ting skal være hævet min. 40 cm over gulvet  jf. betingelserne.
 • Fjerner løse gulvtæpper.
 • Lukker alle døre og vinduer og sørg for at de er tætte. Monter evt. afdækningsplader med tætningslister foran alle åbninger, vinduer og døre.
 • Monterer vandsikringsprop i afløb der ikke benyttes hele tiden.
 • Monterer vandsikringstape på døre og vinduer mod indtrængende vand.
 • Monter regnvandsventil på nedløbsrør så tagvand ved kraftig regn afkobles så skader fra opstigende vand fra gulvafløb undgås.

Undgå at vandet løber ind udefra

 • Forsøg gerne at sikre, at terrænet skråner væk fra bygningen. Så undgår du, at vandet løber ind mod huset, og samler sig op af kældervægge og fundamenter med fare for at løbe ind i huset,  krybekælderen eller kælderen.
 • Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ind.
 • Sørg for at ventilationsriste til krybekælderen sidder så højt at vand ikke kan løbe ind i krybekælderen.
 • Undgå for store flisebelagte arealer, indkørsler, terrasser m.m., således at overfladevandet kan sive ned i jorden i stedet.
 • Sørg for at alle tagnedløbsbrønde, udendørs afløbsbrønde på i trappenedgange og i lyskasser er renset for blade m.m. således, at vandet kan løbe frit igennem.
 • Etabler eventuelt en regnvandsfaskine, der kan opsamle regnvand fra tag og arealer med belægninger.
 • Reparer eventuelle revner og utætheder i fundament og kælderydervægge.

Undgå at vandet stiger op fra kloakken

 • Tjek om du har gulvafløb i kælderen og hvis ja, om du har brug for dem, og hvis ikke, kan de måske sløjfes?
 • Montér godkendte højtvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej. Husk at de skal tilses min. 1 gang om året.
 • Montér et tilbageløbsstop, der forhindrer kloakvandet i at trænge op gennem kælderafløbet. Tilbageløbsstoppet er faktisk også et højtvandslukke, men det fungerer på en lidt anden måde.
 • Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Sørg for at installere en alarm på pumpen, der giver besked, hvis pumpen ikke fungerer. Alarmen kan evt. være med overførsel til en mobiltelefon. Husk at al arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 • Har du allerede haft en vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb m.m., anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan du kan undgå, at det sker igen.

Undgå at vandet trænger gennem gulv eller væg

 • Tjek afløbsinstallationer for eventuelle utætheder eller tilstopninger.
 • Sørg for at eventuelle dræn virker efter hensigten, og hvis der ingen dræn er, undersøg om det er muligt at etablere et dræn, som leder vandet bort fra din bygning.
 • Reparer eventuelle revner og huller i kældervæg og kældergulv.

Når vandskaden er sket, hvad gør jeg så?

Du må gerne gå i gang med at begrænse skaden inden du anmelder den til os.

Begræns skaden ved at rede så mange ting som muligt. Hvis du ønsker erstatning for de ødelagt ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

Sørg for at få pumpet vandet væk og fjerne fugten ved hjælp af en affugter. Inden affugtning påbegyndes skal alle ting fjernes fra gulvet og væggene således, at de opfugtede arealer er frilagte og kan tørres.

Er skaden dækket af din forsikring dækker vi rimelige udgifter til for eksempel redning af ting, udpumpning af vand, affugtning m.m.

Når du har reddet tingene, så ring til os! Vi er hjælper med at rekvirere skadeservicefirmaer, der kan foretage affugtning, rengøring og meget mere.

Relaterede artikler

Sådan forebygger i skimmelskader

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Her kan du læse, hvordan du kan forebygge eller fjerne skimmelsvamp og skimmelskader.