Hop til indhold

Forsikringer til kommuner og regioner

Som kommune eller region er der en række særlige forhold, som I bør overveje i forbindelse med jeres forsikringsforhold.

Har I mange bygninger?

Anmeld skade

Anmelde skade online via eXtranettet.

Har I en større skade, der kræver indsats her og nu, så ring til os.

Mandag - fredag 10.00-15.0070 10 90 09

Uden for åbningstid (døgnvagt)70 22 52 32

Ved skader under rejseKommer du til skade, bliver syg eller mister din bagage, så kontakt vores døgnåbne alarm på 88 24 73 10.

Har I mange bygninger og foretager køb og salg i løbet af året, er det nemt at overskue og styre forsikringerne på en fællespolice.

I indtaster selv til- og afgange via eXtranettet, og så regulerer vi præmien én gang om året.

Har I mange køretøjer?

Hvis I har mange biler, udrykningskøretøjer og arbejdsmaskiner og foretager køb og salg i løbet af året, er det nemt at overskue og styre forsikringerne på en flådepolice.

Vi får til- og afmeldinger fra jer eller fra Centralregistret og regulerer præmien én gang om året.

Skal I bygge om, til eller helt nyt?

Så skal I tegne en entrepriseforsikring for byggeriet og de eventuelle bestående bygninger.

Har I løbende behov for entrepriseforsikring for mindre kompliceret byggeri, kan I få en årsentrepriseforsikring koblet til jeres bygningsforsikring.

Læs mere om entrepriseforsikring

Spørgeskema/begæring

Tjekliste

Skal jeres forsikringer snart i udbud?

Så er det vigtigt at prioritere, hvad I lægger mest vægt på. Er det ”økonomisk mest fordelagtig” eller ”laveste pris”?

Hvis I vælger ”økonomisk mest fordelagtig”, lægger I op til, at tilbudsgiverne byder ind med løsninger, der på langt sigt kan være mere økonomisk fordelagtige end laveste pris her og nu.

Det bør I overveje:

  • Hvordan I markedsfører jeres risikostyringsarbejde – det giver nemlig fordele på prisen
  • Om I kun vil se de skrabede standardløsninger – eller vil I se, hvilke løsninger, der findes i markedet?
  • Om i vil købe en forsikring mod erstatningskrav for fejl i forbindelse med udbud

Forsikring til erhvervskunder og grupperejser til skoler og institutioner

I samarbejde med Gouda Rejseforsikring tilbyder vi korttidsrejseforsikringer til virksomheder, skoler og institutioner.

Erhvervsrejseforsikringen

Global Business, er skræddersyet til de erhvervsrejsende, der har et moderat rejsebehov, men samtidigt ønsker en professionel erhvervsrejseforsikring. Med forsikringen betaler I kun for de faktiske rejsedage.

Læs om Goudas erhvervsrejseforsikringen til ansatte i offentlige virksomheder

Beregn prisen og køb erhvervsrejseforsikring her

Rejseforsikring til skoler og institutioner

Forsikringen til skoler og institutioner er en gruppeforsikring (min. præmie, svarende til prisen for 10 personer), der rejser på fx studieophold i udlandet.

Bemærk, at der pr. 1. januar 2018 gælder en minimumspræmie pr. rejse på 500 kr. Såfremt skolen eller kommunen har flere rejser om året, er det muligt at tegne en årsrejseforsikring med skoledækning, som reguleres en gang årligt. Kontakt Gouda for mere information eller tilbud på tlf. 8888 8140 eller via mail.        

Læs mere om Goudas skole og ungdomsrejseforsikring her (pdf)

Bestil rejseforsikring for skole og institutioner ved at udfylde skemaet her (pdf)