Intro til eXtranet

Her er det nye eXtranet til storkunder, kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder og mæglere.

Har du brug for hjælp til eXtranettet?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i Mægler & Agentur på telefon 88 18 69 75

Eksisterende og ny bruger

Du kan genbruge dit brugernummer og password fra det tidligere ”Forsikringssystem”, og er du ny bruger, kan du få adgang ved henvendelse til Mægler & Agentur.

Hvad kan du bruge eXtranettet til?

Her kan du oprette andre brugere og redigere rettigheder for brugere i din virksomhed og vælge, hvilke funktioner de skal have adgang til.

Se kundeforhold

Her kan du se på kundeforhold, policer og skader.

Redigér fællespolice

Kunder med fællespolicer for bygninger og løsøre kan oprette, ændre og afgangsføre bygninger og løsøre inden for ét forsikringsår. Når året er gået, bliver policen reguleret og der beregnes præmie efter periodens faktiske forsikrede bygninger og løsøre.

Se skadestatistik

Under skadestatistik har du mulighed for at se på skadeforløb over en periode på op til 10 år. Du kan vælge kriterier og se på de produkter, du har behov for eller få overblik over det samlede skadeforløb i en given periode. Du kan også trække data over i et regneark og arbejde videre med dem dér. Hvis du skal bruge skadestatstik til udbudsmateriale, kan du vælge skadestatistik uden præmier.

Anmeld skade

Her kan du anmelde skader – de bliver efterfølgende anlagt direkte i Gjensidiges skadesystem.

Print rødt og grønt kort

Vælg først, hvilke/hvilken bil og print derefter rødt og grønt kort, hvis du skal køre i udlandet.  Rødt kort kan kun printes, hvis du har tegnet kaskoforsikring.

Bestil tilbud på entreprise

Fyld oplysningerne ind i skemaet og send det til os. Det går direkte til mailbakken i vores entrepriseteam.

Søg/ret bogføringskonti

Har din virksomhed behov for at fordele præmieudgifterne internt, kan du bruge interne bogføringskonti. Når du tilføjer dem og gemmer, vil de fremgå af de opkrævninger vi sender frem.