Gode råd til dig som vil sælge dit hus

Ældre par drikker kaffe og sidder foran deres hus

Få viden om sælgeransvarsforsikringen

Sælgeransvarsforsikringen findes i tilfælde af at du sælger et hus, og den nye ejer f.eks. opdager at der er forurening i grunden, for så kan du som den tidligere ejer i nogle tilfælde stilles til ansvar.

Med en sælgeransvarsforsikring er dit ansvar som sælgende part dækket i 10 år, hvis du som sælger bliver dømt for at have ansvaret for en skade. Som sælger kan du komme til at hæfte for skjulte fejl og mangler i 10 år fra overtagelsesdagen.  

Sælgeransvarsforsikringen kan dække dig i tilfælde af: 

 • Jordforurening som du ikke har haft kendskab til eller er skyld i 

 • Ulovlig bygningsindretning 

 • Ulovlig kloak og stikledning udenfor huset 

 • Andre forhold nede i grunden, som giver skader på bygningerne 

Typiske sælgeransvarsskader: 

Det som vi får flest anmeldelser om er, når hussælgere ringer om skader i forbindelse med: 

 • Jordforurening efter nedgravede olietanke (hvor de bliver mødt med et krav fra den nye ejer). 

 • Ulovlige brønde på grunden. 

Hvad kan du gøre for at forebygge?  

 • Få lavet et ekstra godt gennemtjek af selve grunden i forbindelse med salget. Undersøg f.eks. Hvad der er i grunden og hvad der har været.  

 • Vær ærlig når du sælger din bolig, hvis du er bekendt med skader på dit hus eller grund som du skal sælge - for hvis du kender til skader, som du ikke fortæller køber om, så kan sælgeransvarsforsikring ofte ikke dække.  

Hvad er forskellen på sælgeransvarsforsikring og ejerskifteforsikring? 

 • Ejerskifteforsikringen dækker huskøberens økonomiske tab i forbindelse med overtagelsen af sit nye hjem. 

 • Sælgeransvarsforsikringen dækker sælgers ansvar i 10 år i forbindelse med salget af boligen. 

For at du kan gøre brug af din sælgeransvarsforsikring skal:  

 • Huset sælges under Huseftersynsordningen. Det er en ordning, som kræver, at der bliver lavet en tilstands- og elinstallationsrapport og tilbudt en ejerskifteforsikring. Formålet med Huseftersynsordningen er blandt andet at forebygge uforudsete økonomiske overraskelser for parterne i en bolighandel.

 • Gjensidige ville afgive tilbud på ejerskifteforsikringen 

 • Der må ikke være tale om et fredet hus eller et hus som sælger har erhvervet med henblik på renovering og videresalg for øje. 

Uanset ovenstående skal du altid være opmærksom på at læse betingelserne for Sælgeransvarsforsikringen.