Opdateret: 19.4.2023

Hver 3. bilist har været ved at påkøre en cyklist i aftenmørket

Både cyklister og fodgængere er udsatte på denne tid af året. 3 ud af 4 bilister fortæller, at de i aftenmørket har svært ved at se dem i trafikken. Samtidig erkender hver 3. bilist, at de har overset en cyklist, hvor der var ved at ske en ulykke.

De mørke morgener og eftermiddage fører nemlig også til farlige situationer i trafikken, hvor især bilister er i fare for at påkøre de mange ‘bløde trafikanter’, der bevæger sig rundt særligt i myldretiden.

"Vi ved, at langt de fleste uheld sker i lyskryds, og derfor er det ekstra vigtigt, at begge parter er ekstra opmærksomme lige netop i de situationer.

Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige.

3 ud af 4 har svært ved at se cyklister i mørket

I en ny undersøgelse foretaget af Gallup svarer flere end 3 ud af 4, at de har svært ved at se cyklister i mørket. Mere end 50% af de adspurgte bilister siger, at de kan have svært ved at se fodgængere. Til dette kommentere Henrik Sagild, Skadedirektør i Gjensidige følgende: 
"Vores reaktionstid i mørket er kortere, end den er ved højlys dag, og hvis man som bilist derudover synes, at det er svært at se de ‘bløde trafikanter’, så er alle forudsætningerne for en trafikulykke til stede. Derfor er det også vigtigt at alle der færdes i trafikken bruger ekstra tid på at orientere sig, når mørket falder på."

De store problemer med at orientere sig og se sine medtrafikanter i mørket stiller store krav til alle, der bevæger sig i trafikken i denne tid.

I undersøgelsen kommer alvoren ved den manglende sigtbarhed i mørket også frem i lyset. Knap 35% af de adspurgte bilister svarer, at de har været ved at ende i farlige situationer med cyklister i mørket. 

Ifølge Henrik Sagild kan en hel del af de potentielt farlige situationer undgås, hvis både cyklister og bilister tager sig nogle forholdsregler.

"Vi ved, at langt de fleste uheld sker i lyskryds, og derfor er det ekstra vigtigt, at begge parter er ekstra opmærksomme lige netop i de situationer. Og samtidig gælder det for cyklister om at gøre sig selv så synlige så muligt, for udover at være forebyggende for ulykker og med til at redde liv, så er både lys og reflekser på cyklen faktisk lovpligtige, når det er mørkt."

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i maj og juni 2022 blandt 1528 repræsentativt udvalgte danskere.

Synes du, at det som bilist er svært at se cyklister, fodgængere og/eller motionister i den mørke tid/i vintermånederne, når det er mørkt?
Har du som bilist nogensinde overset en cyklist så det skabte en farlig situation?

Relatede artikler

Undgå påkørsel af dyr 

Højsæsonen for dyrepåkørsler er startet og over 2000 dyr har allerede mistet livet. Med simple råd og indsatser kan du undgå sammenstød med vilde dyr i trafikken.