Publiceret: 19 Sep 2022

Hvordan dækker min forsikring, hvis jeg udlåner min bil?

Er jeg dækket, hvis personen, jeg låner bilen ud til, laver en skade på bilen?

Hvis personen, du låner din bil ud til, ved et uheld laver en skade på bilen, er du dækket. Skader på din bil er dækket af bilens kaskoforsikring. Hvis uheldet gør, at andre personer eller deres ting kommer til skade, er det dækket af din ansvarsforsikring på bilen.

Du kan også vælge førerpladsdækning til din bilforsikring, som dækker, hvis personen, der kører bilen kommer til skade ved en soloulykke. Med en førerpladsdækning er du dækket, uanset om det er dig selv eller en anden, der kører bilen.

Hvis du låner bilen ud til andre

Hvis du har en bil, bliver du sikkert ind i mellem spurgt af venner og familie, om de må låne den. Hvis du låner bilen ud, er der nogle ting, du bør være opmærksom på.

Udlån til en ung fører

Hvis du låner din bil ud til en person, der er under 25 år, er der dobbelt selvrisiko ved skade – dog minimum 4000 kr. Er personen over 25 år, er der ikke forhøjet selvrisiko.

Udlån i mere end 30 dage i træk

Låner du din bil ud i mere end 30 sammenhængende dage, skal personen, du udlåner til, registreres som primær bruger af bilen. Du kan registrere den primære bruger af bilen på bilens registreringsattest her

Dog bør du vide, at bilens forsikring kommer til at stå i bilens primære brugers navn. Det er derfor nødvendigt at lave en ny bilforsikring, hvis personen, du udlåner til, ikke længere er primær bruger af bilen. Har du spørgsmål til dette, er vores rådgivere klar til at hjælpe dig på tlf. 88 18 69 50. 

Betaling af bøder

Hvis det er dig, der står registreret som ejer af bilen, er det også dig, der modtager evt. bøder. Det gælder uanset hvem, der har kørt bilen, da bøden er blevet givet. Derfor er det en god idé, at du laver en aftale med personen, der låner din bil om, at vedkommende selv betaler evt. bøder.

Pligt til at sikre kørekort

Hvis du låner din bil ud til en anden, har du pligt til at sikre dig, at vedkommende har et gyldigt kørekort. Du risikerer at få en bøde, hvis det viser sig ikke at være tilfældet.

Vanvidskørsel

Pr. 2021 er der indført en ny lov vedrørende vanvidskørsel, som gør, at vanvidsbilister straffes hårdere. Den nye lov betyder også, at politiet har ret til at konfiskere den bil, der er brugt til at køre vanvidskørsel – uanset om vanvidsbilisten selv ejer bilen eller ej.

Din bil kan derfor blive konfiskeret, hvis den er udlånt til en person, der kører vanvidskørsel, selvom du er uskyldig i situationen. Vanvidskørsel defineres ved:

  • En overskridelse af hastighed på mere end 100% ved kørsel med over 100 km/t. Fx hvis man kører 130 km/t et sted, hvor man må køre 60 km/t.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t og over.
  • Spirituskørsel med en promille på 2,00 og over.

Hvis dine børn låner bilen

Selvom du har voksne børn, er det ikke sikkert, at de har deres egen bil. Hvis dine børn derfor låner din bil, bør du læse med her.

Registreres på attest

Hvis dit barn bruger bilen ligeså ofte, som du selv gør, bør dit barn registreres som primær bruger af bilen på registreringsattesten. Hvis dit barn ikke er registreret som bruger og laver en skade, kan du risikere at få udbetalt mindre erstatning. Du kan registrere dit barn på bilens registreringsattest her.


Anciennitet

Hvis du låner din bil ud til dit barn, kan barnet optjene anciennitet, hvilket stiller dem bedre i fremtiden, hvis de selv skal have en bilforsikring. Dit barn kan optjene anciennitet på to måder:

  • Hvis dit barn er registreret som primær bruger af bilen
  • Hvis du har tilvalgt Ung Fører dækning til din bilforsikring

Har du tilvalgt Ung Fører dækning til din bilforsikring, slipper du samtidig for at betale dobbelt selvrisiko, hvis dit hjemmeboende barn under 25 år laver en skade.

For at dit barn kan anses som ung fører, skal de:

  • Være mellem 17 og 25 år
  • Være hjemmeboende
  • Ikke tidligere have haft egen bil

Relaterede artikler

Sådan undgår du parkeringsskader

Se hvordan du beskytter dig bedst mod ærgerlige parkeringsskader. Bliver din bil ramt af en skade, mens du holder parkeret, er du langt fra alene