Hop til indhold

Gebyrer og afgifter

Her finder du information om regninger og betalinger. Læs bl.a. om gebyrer og afgifter og din fortrydelsesret.

Gebyrer

Gebyrerne fastsættes og opkræves for at dække de omkostninger, der er forbundet med fx opkrævninger via indbetalingskort.

Opsigelse af forsikring

Du kan blive opkrævet et gebyr, hvis du opsiger en forsikring, eller forsikringen udgår pga. manglende betaling inden for det første år eller med kort varsel – det vil sige før fornyelsesdatoen. Læs mere om opsigelse.

 Lovbestemte bidrag og afgifter

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve.

Bidrag

Afgifter

Indeksering af priser

Alle forsikringspriser, forsikringssummer og selvrisici bliver hvert år indekseret i forhold til den almindelige inflation i Danmark. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilket indeks der anvendes.

Det årlige indeks fastsættes af Danmarks Statistik.