Hop til indhold

Gebyrer og afgifter

Her finder du information om regninger og betalinger. Læs bl.a. om gebyrer og afgifter og din fortrydelsesret.

Gebyrer

Gebyrerne fastsættes og opkræves for at dække de omkostninger, der er forbundet med fx opkrævninger via girokort.

Betalingsgebyr ved PBS-betaling 7 kr.
Betalingsgebyr ved girobetaling 58 kr.

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Vi opkræver et servicegebyr på 45 kr., når vi opretter en police og ved ændringer af policen.

Opsigelse af forsikring

Du kan blive opkrævet et gebyr, hvis du opsiger en forsikring, eller forsikringen udgår pga. manglende betaling inden for det første år eller med kort varsel – det vil sige før fornyelsesdatoen. Læs mere om opsigelse.

Hvis du vil opsige din forsikring, eller forsikringen udgår pga. manglende betaling i løbet af det første år, er der et ekstra gebyr på 500 kr. pr. forsikring.

Du kan opsige din forsikring den løbende måned + 30 dage - også kaldet kort varsel.
Opsiger du din forsikring med kort varsel, eller udgår din forsikring med kort varsel pga. manglende betaling, er der et gebyr på 55 kr. pr. forsikring.

 

 Lovbestemte bidrag og afgifter

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve.

Bidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Der opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på alle forsikringer, der henvender sig til privatpersoner. Pengene udbetales i situationer, hvor der er erstatningskrav mod et forsikringsselskab som er gået konkurs.

Afgifter

Naturskadeafgiften er betegnelsen for det, vi før kaldte stormflods- og stormfaldsafgiften. Afgiften opkræves på brandforsikringer for bygnin­ger og for indboforsikringen. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod, ligesom puljen med virkning fra 1.7.2022 udvides til også at yde erstatning for visse tørkeskader. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove.

Naturskadeafgiften udgør 40 kr. pr. forsikring for bygning og indbo pr. år.

En statsafgift på 42,9 % af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Indeksering af priser

Alle forsikringspriser, forsikringssummer og selvrisici bliver hvert år indekseret i forhold til den almindelige inflation i Danmark. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilket indeks der anvendes.

Det årlige indeks fastsættes af Danmarks Statistik.