Hop til indhold

Driftstabsforsikring til dit landbrug

Det kan have store konsekvenser for både produktion og indtjening, hvis dit landbrug udsættes for brand eller stormskader, og udbedring af skader kan nemt tage lang tid. Med en drifttabsforsikring er du dækket, så du ikke mister omsætning, mens udbedringen står på.

Undgå store tab ved driftsstop

Selvom du har en landbrugsforsikring, som dækker dine bygninger og løsøre, kan en større skade alligevel få konsekvenser for din indtjening i en kortere eller længere periode.

Dækket ved kortslutning

Vores driftstabsforsikring dækker driftstab som følge af en kortslutning i dit produktionsudstyr, fx hvis du udsættes for en el-skade i dit foderanlæg. 

Sammensæt din dækning

Dækninger

Økonomisk tab ved skade

Dækker dit økonomiske tab ved enhver dækningsberettiget skade på bygninger, maskiner og løsøre, fx stormskade eller oversvømmelse.

Dækker desuden dine meromkostninger til fx tørring, transport, lagerleje, merpris for foder og staldleje, hvis dyr skal flyttes.

Udvidelser

Det er muligt at udvide din dækningsperiode til at dække i op til 48 måneder.

Giver dig mulighed for at anvende 6 måneder til planlægning af genopførelse/anvendelse.

Tilvalg

Dækker i tilfælde af indtægtstab grundet svigt i leverancer ved dækningsberettiget skade hos en af dine leverandører.

Dækker udgifter til udbetaling af løn til nøglemedarbejdere i op til 12 måneder.

Bliv klogere på detaljerne for driftstabsforsikring

I betingelserne kan du læse alle detaljer om vores driftstabsforsikring.
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores driftstabsforsikring dækker,
ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.