Driftstabsforsikring

Større skader som fx brand eller stormskader kan have store konsekvenser for din produktion og dermed din indtjening. Med en driftstabsforsikring kan du sikre dig mod fald i indtjeningen, hvis du kommer ud for en dækningsberettiget skade.

Få et uforpligtende tilbud
Mand og flere griser ude i naturen

Undgå store tab ved driftsstop

Selvom du har en landbrugsforsikring, som dækker dine bygninger og løsøre, kan en større skade alligevel få konsekvenser for din indtjening i en kortere eller længere periode.

Sådan er du dækket

En driftstabsforsikring dækker det økonomisk tab efter fx:

  • Brand i staldbygninger eller maskiner.
  • Anden skade. Fx stormskade eller oversvømmelse.

Forsikringen dækker desuden dine meromkostninger til fx tørring, transport, lagerleje, merpris for foder og staldleje, hvis dyr skal flyttes.

Udvidelsesmuligheder

Du kan desuden udvide din driftstabsforsikring til at omfatte

  • Dækningsperiode op til 48 måneder.
  • Mulighed for at anvende 6 måneder til planlægning af genopførelse/anvendelse.
  • Lønudgift til nøglemedarbejder i op til 12 måneder.
  • Reinfektion (SPF).
  • Indtægtstab grundet svigt i leverancer ved dækningsberettiget skade hos en af dine leverandører eller aftagere.