Navigation, søg og log ind

d0debb

Spørgsmål og svar om skade

Hvis du ikke finder dine svar her, så ring gerne til os på tlf. 70 10 90 09.
Vi har åbent mandag til fredag 10.00-15.00.

Du er også velkommen til at stille generelle spørgsmål til os på vores facebookside.

Hus og indbo

  • Hvad gør jeg ved brandskade?

  Det første du naturligvis skal gøre, er at ringe efter brandvæsnet på 112. Hvis der er kommet person/-er til skade, skal du ringe efter en ambulance på 113.

  Du kan kontakte os døgnet rundt på tlf.nr.: 70 10 90 09. Hvis det er efter kl. 16.00, vil du komme i kontakt med vores skadeservicefirma. Uanset hvem du kommer i kontakt med, så kan vi hjælpe dig.

  Det er vigtigt at du ikke bringer dig selv eller andre i fare.

  Hvis det er muligt, så forsøg at begræns yderligere skade. Er dine vinduer gået i stykker, eller er dele af taget brændt, bør du dække hullet / vinduet til, for at undgå følgeskader. Har du ikke selv mulighed for det, kan du kontakte os på ovenstående nummer, så sørger vores skadeservicefirma for det.

  Du kan enkelt og hurtigt anmelde skaden på DinSide , men ringe til os, hvis du ønsker øjeblikkeligt hjælp.

   

  • Hvordan er jeg stillet, hvis jeg ikke kan bo i mit hus?

  Så hjælper vi dig med at blive genhuset.

  Det kan oplyses, at forsikringen dækker rimelige og nødvendige merudgifter ved fraflytning af egen privatbolig i indtil 1 år efter skadedatoen.

  • Hvad gør jeg, hvis der er sket en vandskade – pga. skybrud, sprunget vandrør eller andet?

  Du kan kontakte os døgnet rundt på tlf.nr.: 70 10 90 09. Hvis det er efter kl. 16.00, vil du komme i kontakt med vores skadeservicefirma. Uanset hvem du kommer i kontakt med, så kan vi hjælpe dig.

  Er skaden så omfattende, at der er behov for at pumpe vandet væk eller slippe af med fugten, så kontakter vi enten vores skadeservicefirma eller taksator, som kan hjælpe dig med dette.

  Vi anbefaler, at du gør dit for at begrænse skaden. Det kan du gøre ved at forsøge at få vandet væk med klud og spand eller sørge for, at vandet kommer hen til nærmeste afløb.

  Står du med et sprunget vandrør, så sørge for at lukke for hovedhanen, så der ikke kommer mere vand ud. Du må også gerne ringe efter en blikkenslager, der kan hjælpe dig med at få stoppet for vandet.

  Er der sket en stormskade på taget, så dæk af for regn.

  HUSK at fjerne de ting der kan tage skade eller stil dem op på noget.

  Du kan enkelt og hurtigt anmelde skaden på DinSide , men ringe til os, hvis du ønsker øjeblikkeligt hjælp. 

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har været udsat for tyveri / indbrud?

  Du skal altid først anmelde tyveriet/indbruddet til politiet. Du får udleveret et journalnummer fra politiet, som du efterfølgende skal oplyse til os.

  Har tyven ved indbrud, brækket vindue/dør op og der er behov for afdækning, er du velkommen til at kontakte os, da vi kan være dig behjælpelige med dette.

  Bor du til leje, skal du anmelde skaden på vinduet / døren til ejendommens bygningsforsikring, da det er denne forsikring, som betaler for selve udbedringen.  

  Du kan enkelt og hurtigt anmelde skaden på DinSide . Men du er også velkommen til at kontakte os. Vi vil straks kunne tage stilling til, om skaden kan behandles på baggrund af vores telefoniske samtale, om der skal sendes et opgørelsesskema eller om vores taksator skal vurdere sagen.

  Det er dog vigtigt, at du lige tjekker om du har en selvrisiko samt hvor høj den er, før du kontakter os. Dette er mere af hensyn til, hvis der er tale om mindre ting, som ikke udgør mere end selvrisikoen. Du finder selvrisikoen på din dækningsoversigt eller i dine forsikringsbetingelser. 

   

  • Må jeg begynde at udbedre skaden?

  Vi anbefaler, at du venter med at reparer noget.

  Tag helst billeder af stedet og lad være med at rydde op, smide ud eller udbedre skaderne, før du har talt med os. Vi tager herefter stilling til, om et skadeservicefirma eller taksator skal vurdere skadens omfang.

  Har du allerede udbedret skaden eller smidt de skaderamte genstande ud, kan vores taksator ikke vurdere skaden og du kan risikere, at skaden bliver afvist.

   

  • Hvordan dokumentere jeg bedst mit tab?

  Det er vigtigt at du får et overblik, over hvad der er blevet ødelagt / stjålet. Når du har det, laver du en liste og finder kvitteringer.

  Dokumentationen kan både være i form af købskvitteringer, billeder, brugervejledninger m.m.

  Er der tale om tyveri af smykker – er det vigtigt at du finder så mange billeder som muligt eller certifikater, hvis der er tale om dyre smykker. Smykkernes værdi vurderes af en guldsmed. Vi kan være dig behjælpelig med at finde en guldsmed, som vi har et samarbejde med. 

  • Hvad er en håndværkstaksator? / Hvem kan udføre reparationen på mit hus efter en skade?

  Gjensidige har i samarbejde med Scalepoint, en stab af veluddannet håndværker.

  Fordelen ved brug af vores håndværkstaksator er, at der går højest 6 arbejdstimer fra du har talt med os, til du bliver kontaktet for aftale om et besøg. De undersøger årsagen og vurdere omfanget af skaden. De vil kunne tage sig af både den nødvendige og endelig reparation efter en skade. Dette sikre sig en god kvalitet og en hurtig reparationsproces.

  Aftalen er, at du får en aftaleseddel efter besøget, og herefter fungerer håndværks-taksatoren som din kontaktperson hos Gjensidige.

  Aftaleseddelen beskriver, hvad der skal gøres for at udbedre skaden.

  Du kan naturligvis bruge egen håndværker til at udbedre skaden for dig, men vi vil ikke betale mere end hvad det billigste tilbud lyder på – uanset om det er vores håndværkstaksator eller din egen håndværker.

  Ønsker du at udbedre skaden selv, kan dette gøres efter nærmere aftale med os. Vi gør dog opmærksom på, at skader på bærende konstruktioner, VVS eller elektriske installationer, skal udføres af autoriseret håndværker. 

  • Hvordan bliver min erstatning udbetalt (løsøre)?

  Gjensidige har et samarbejde med Scalepoint, som er et Online Skadeerstatning. Dvs. alle vores kunder der har haft en skade, får adgang til hjemmesiden.

  Når vi har opgjort din erstatning, modtager du en mail med link i til Scalepoint samt en sms med adgangskoden

  Der er oprettet en konto til dig, hvor dit erstatningsbeløb er indsat. Det eneste du skal gøre for at få adgang til din erstatning, er at logge ind.

  Når først du er logget ind, er der en masse muligheder – du kan enten købe den ting igen, som du har mistet, købe noget helt andet eller få pengene udbetalt kontant. Valget er dit – men vi anbefaler, at du bruger lidt tid på, at se hvilken fordele der er for dig at handle via vores Online Skadeerstatning.

  Du kan til hver en tid, selv sætte flere penge ind på kontoen og derved opnå rabatter på op til 30 %.

  Ønsker du at overføre din erstatning direkte til din bankkonto, så går du blot direkte til kassen. Du skal dog være opmærksom på, at din erstatning er fastsat efter, at vi kan få tingene erstattet de leverandør, som Scalepoint har i deres katalog. Det betyder, at rabatten bliver fratrukket din erstatning.

  Til din orientering, kan vi oplyse, at der er visse ting der bliver afskrevet pga. alder. Dette kan du se mere om i dine forsikringsbetingelser. Herudover kan der være en selvrisiko, der har betydning for størrelsen af din erstatning. Du finder selvrisikoen på din dækningsoversigt eller i dine forsikringsbetingelser. 

  • Hvad gør jeg hvis jeg konstaterer svamp-/insekt?

  Du skal ikke gøre så meget, da der skal fagfolk til.

  Du kan enkelt og hurtigt anmelde skaden på DinSide , men ringe til os, hvis du ønsker øjeblikkeligt hjælp. 

   

  • Hvad gør jeg hvis jeg konstaterer skimmelsvamp?

  Skimmelsvamp er et signal om, at der er for meget fugt i boligen. For at skimmelsvamp er dækket af forsikringen, skal det stamme fra en dækningsberettiget skade – somregl skjulte rørskade.

  Skimmelsvampen skal straks fjernes, da det kan være sundhedsfarligt og årsagen skal findes.

   

  • Hvad gør jeg hvis jeg har skadedyr?

  Kan du ikke selv fange skadedyre, skal du kontakte en skadedyrsbekæmpelse.

  Når du har fået fanget skadedyret og fået et overblik over hvilken skader dyret har forvoldt, bedes du kontakte os, så vores taksator eller håndværkstaksator kan komme og besigtige skaderne.

  Du kan også enkelt og hurtigt anmelde skaden på DinSide .

  Vi gør dog opmærksom på, at selv bekæmpelsen er for egen regning. 

Ulykke

 • Nej, Ulykkesforsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der er forårsaget af sygdom eller sygdomsanlæg.

 • Hvis der er tilvalgt brilledækning på din forsikring, dækker ulykkesforsikringen enten reparationen af brillerne eller erstatter med et par nye tilsvarende mod et selvrisikobeløb.
  Forsikringen dækker, hvis dine briller går i stykker, som følge af et ulykkestilfælde, der forårsager personskade, hvor brillerne har siddet på næsen.

 • Ja, din Ulykkesforsikring dækker dig også når du kommer til skade i forbindelse med sport på hobbyplan. Bemærk at forsikringen ikke dækker kampsport.

  Hvis du vil sikres mod skader sket under kampsport eller andre hæsblæsende sportsgrene som fx dykning, faldskærmsudspring eller speedwaykørsel kan du tilvælge dækningen Farlig Sport.

 • Hvis der er tegnet dødsfaldsdækning på din Ulykkesforsikring, vil udbetalingen ved dødsfald normalt gå til nærmeste pårørende. Har du indsat en begunstiget på din ulykkesforsikring, vil udbetalingen tilfalde ham eller hende i stedet.

  At udbetalingen sker til "nærmeste pårørende" betyder, at udbetalingen sker til en af følgende personer i den nævnte rækkefølge

  • Ægtefælle eller registreret partner
  • Samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller hvis i venter eller har et barn sammen
  • Børn, børnebørn osv.
  • Arvinger ifølge testamente
  • Arvinger ifølge arvelovens regler