Navigation, søg og log ind

b8dde1

Mere om fritidshusforsikring

Du kan tilpasse din fritidshusforsikring, så den passer til dine behov.

Dine fordele

Dit sommerhus eller kolonihavehus er specielt udsat for vind og vejr, fordi du kun bor i huset i kortere perioder. Derfor tilbyder vi en fritidshusforsikring med flere fordele:

 • Dækker skader forvoldt af gnavere, rovdyr, flagermus eller fugle
 • Hjælp inden for en time ved akutte skader
 • Der gælder ingen selvrisiko ved glas- og sanitetsskader
 • Ingen afskrivning på el-skader eller rør og stikledninger
 • Ingen afskrivninger ved el-skader fx kortslutningsskader i hårde hvidevarer

Hjælp inden for en time

Med vores fritidshusforsikring får du hjælp inden for en time ved skader, der kræver øjeblikkelig, professionel assistance. Vi betaler fx for servicen, hvis du har brug for hjælp til at pumpe vand væk ved skybrud eller sikre dine ting efter indbrud.

Ingen selvrisiko ved glas- og sanitetsskader

Får du en skade på et vinduesglas, en glaskeramisk kogeplade eller sker der et brud på toilettet eller håndvasken, så dækker vi hele skaden uden at opkræve selvrisiko.

Ingen afskrivning på el-skader eller rør og stikledninger

Vi erstatter el-skader og skader på rør eller stikledninger til nyværdi. Der er ingen afskrivning, men selvrisikoen er min. 2.900 kr.

Bliv kontaktet og få et godt tilbud

Vi ringer til dig, så snart der er en ledig medarbejder.

Er du kunde hos os?

Vent venligst...

Ring mig op

Tak for din henvendelse, vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hvis du kontakter os udenfor telefontid, ringer vi til dig næste hverdag.

Fritidshusforsikring

Fleksibilitet i fritidshusforsikringen

Med en fritidshusforsikring hos os er der plads til fleksibilitet. Vores fritidshusforsikring indeholder altid branddækning og anden bygningsbeskadigelse, men du vælger selv, hvilke andre dækninger din fritidshusforsikring skal have.

Med følgende dækninger, er dit fritidshus godt sikret

 • Svamp og insekt
 • Skjulte indvendige rør
 • Stikledninger
 • Indbodækning

Lejer du dit fritidshus ud, kan du udvide forsikringen med ”udvidet udlejning”, som dækker skader forvoldt af lejer.

Du kan se vores tilvalgsdækninger her .

Brand

Langt de største skader på fritidshuse skyldes brand, fordi skaderne hurtigt spredes og bliver meget omfangsrige. Vi vil gerne sikre, at du ikke står alene, hvis uheldet er ude, og derfor er brand en del af vores grunddækning.

Branddækning omfatter fx skader efter

 • Brand
 • Elskade ved kortslutning, tordenvejr og overspænding
 • Direkte lynnedslag
 • Eksplosion
 • Følgeskader i forbindelse med slukning af en brandskade fx vandskade fra slukningsvand

Krav om branddækning
Hvis dit hus er finansieret med fx realkreditlån eller banklån, er det et krav, at ejendommen er dækket mod brand.

Anden bygningsbeskadigelse

Moder Natur har med de seneste års kraftige storme og skybrud vist, hvor dyrt det kan være at være husejer uden en ordentlig forsikring. Derfor dækker din fritidshusforsikring udover branddækning også anden bygningsbeskadigelse.

Anden bygningsbeskadigelse omfatter fx skader efter

 • Storm
 • Snetryk
 • Voldsomt sky- og tøbrud
 • Udstrømning af vand, olie eller kølevæske
 • Frostsprængning
 • Brud på glas og sanitet
 • Tyveri og hærværk
 • Skade forvoldt af gnavere, rovdyr, flagermus eller fugle
 • Pludselig skade 

Din fritidshusforsikring omfatter også en hus- og grundejeransvarsdækning samt en retshjælpsdækning.

Hus- og grundejeransvar dækker dit ansvars som husejer, hvis du ved uforsigtighed eller forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer.

Retshjælpsdækningen dækker dine omkostninger til for eksempel en advokat med op til 195.000 kr., hvis du som husejer er indblandet i en retssag.

Tilvalg til fritidshus

Med fritidshusforsikring hos os har du mulighed for at tilpasse forsikringen til dine behov. Du kan fx få tilvalgsdækninger, der dækker

 • Svampe- og insektangreb
 • Ødelagte skjulte rør og kabler
 • Brud på gas-, vand-, varme eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen, samt brud på el- og tv-kabler
 • Dit indbo, som fast befinder sig i fritidshuset
 • Skader sket under ombygning
 • Tyveri ved udlejning
Husk at du selv har ansvaret for vedligeholdelse

Svamp og insekt

Svamp- og insektskader er svære at opdage i tide, og derfor bliver de tit besværlige og dyre at udbedre. Med tilvalgsdækningen Svamp og insekt, gør vi det lettere for dig, hvis du opdager skader på træværket i dit hus. 

Vi betaler dine udgifter til reparation og udskiftning af det ødelagte træværk. Du er godt forberedt mod fremtidige angreb med tilvalgsdækningen svamp og insekt. Gjensidige dækker udgifterne til bekæmpelse af husbukke, så du undgår fremtidige angreb.

Indvendige skjulte rør og stikledninger

Skader på skjulte rør og stikledninger er vanskelige at få øje på, og skaderne er derfor tit store, før de opdages.

Med tilvalgsdækningen Indvendige skjulte rør og stikledninger, er du ikke alene, når skaden er sket. Vi hjælper dig økonomisk, hvis der opstår en skade på indvendige skjulte rør eller stikledninger til vand, varme, olie eller gas i dit hus.

Vi dækker det beløb, du som husejer skal betale for nye skjulte rør og stikledninger efter en skade. Det betyder ikke noget, at rørene er af ældre dato - ved en skade dækker vi udgifterne til helt nye rør, så du er sikret det bedste.

Indbodækning

Du kan med fordel udvide din fritidshusforsikring med indbodækning, der omfatter det indbo, som fast befinder sig i fritidshuset. Derudover dækker indbodækningen også:

 • Cykler – din cykel er som minimum dækket med op til 14.084 kr. pr. skade
 • Haveredskaber op til 10 hk
 • Småbåde indtil 5,5 meters længde, fx kanoer og kajakker
 • Påhængsmotorer op til 5 hk

Dækningen dækker skader, der er forårsaget af

 • Brand
 • Vand- og storm
 • Tyveri
 • Hærværk på det forsikrede indbo
 • Skader i forbindelse med strømsvigt – for eksempel optøning af dybfrostvarer

Øvrige tilvalgsdækninger

Mindre ombygninger

Når du skal bygge om på dit hus, er det en god idé at udvide fritidshusforsikringen med tilvalgsdækningen Mindre ombygninger.

Hvad er dækket?
Forsikringen er en all-risk forsikring, som dækker fysiske skader på dit fritidshus. Tilvalgsdækningen Mindre ombygninger dækker også byggematerialer op til 250.000 kr., som skal bruges til ombygningen.

Bygherreansvar

Med mindre ombygninger udvider du også fritidshusforsikringens ansvarsdækning. Ansvarsdækningen dækker ansvaret for skader, som opstår under byggeriet.

Udvidet udlejning

Udlejer du dit fritidshus, kan du købe Udvidet udlejning til din fritidshusforsikring.  

Udvidet udlejning dækker skader på dit fritidshus og indbo fx

 • Hærværk begået af lejere
 • Tyveri begået af lejere
 • Pludselig skade på indboet

Betingelser (pdf)

Du behøver ikke at være ekspert i forsikringer for at forstå, hvor godt din forsikring dækker. I betingelserne kan du helt enkelt se, hvad vi dækker, men også hvad vi ikke dækker. Og ellers er vores kunderådgivere klar til at hjælpe.

Betingelsesnummeret står på forsiden af dine fritidshusbetingelser.

Betingelser for fritidshusforsikring.

Se produktark (IPID) for fritidshusforsikring.