Navigation, søg og log ind

b8dde1

Betaling

Det er nemt og enkelt at betale dine forsikringer via Betalingsservice. Når du har tilmeldt dine forsikringer, kan du også vælge om du vil betale forsikringen månedligt eller årligt.

Du vælger selv om du vil betale din forsikring via Girokort (årligt, 58 kr pr. betaling) eller med Betalingsservice (månedligt, halvårligt eller årligt 7 kr. pr. betaling). 

Oprette eller ændre en aftale med Betalingsservice

Problemer med betaling

 • Benyt altid det girokort du har modtaget sidst for hver forsikring. Den viser nemlig de seneste ændringer. Datoen for udsendelsen står øverst i højre hjørne.

  Hvis du har flere forsikringer hos os i Gjensidige, modtager du et girokort pr. forsikring. Du kan se hvilken forsikring hvert girokort er relateret til, ved at se på policenummeret, som står på girokortet. 

   

   

 • Hvis du betaler din forsikring for sent, risikerer du, at din forsikring begrænses eller ophører. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os på 70 10 90 09, hvis du har svært ved at betale eller ikke har nået det inden betalingsdatoen, så vi sammen kan finde en løsning hurtigst muligt.

 • Hvis du ikke har midler på din bankkonto til at betale en opkrævning via Betalingsservice og opkrævningen derfor mislykkes, sender vi dig automatisk et girokort, som du kan betale i stedet.

  Kontakt os på 70 10 90 09, hvis du har svært ved at betale eller ikke kan nå det inden betalingsdatoen, så vi sammen kan finde en løsning hurtigst muligt.

 • Hvis du foretager en ændring på din forsikring, så prisen bliver billigere fx ved at fjerne en dækning,  trækker vi beløbet fra din næste betaling.

  Hvis du har valgt at betale din forsikring via betalingsservice, reduceres eller øges beløbet automatisk, når du laver en ændring på din forsikring.

  Hvis du har opsagt en forsikring får du udbetalt dit tilgodehavende på din Nem-konto. Har du opsagt din forsikring frem i tiden fx fra om to måneder, vil dine eventuelle resterende opkrævninger være på girokort. Betalingsserviceaftalen stopper nemlig samme dag, som vi modtager opsigelsen af din forsikringen fra dig eller et andet forsikringsselskab.

 • Hvis ændringen af dine forsikringer er sket efter vi har sendt besked til betalingsservice, vil ændringen først fremgå af næste opkrævning. Men naturligvis med tilbagevirkende kraft.

 • Forsikringen ophører til den aftalte dato, og har du et tilgodehavende, sender vi det retur på din Nem-konto. Hvis der er en skyldig saldo på policen, modtager du et girokort på dette beløb. 

  Bemærk, at du ikke kan opsige ansvarsforsikringer uden at et andet selskab overtager forsikringen fx på din bil eller dit hus, hvis du har lånt penge i det.

Hvilke afgifter og gebyrer betaler jeg?

Når du køber en skadeforsikring i Danmark, betaler du afgifter til staten og til de hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Det er Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på afgifterne, men det er forsikringsselskabernes job at opkræve dem. Afgifter til hjælpefonde dækker udgifter ved meget store skadesituationer fx storme og oversvømmelser, som alle borgere betaler til solidarisk via deres forsikring. Der er også indført afgifter, for at få gamle biler væk fra vejene for at øge trafiksikkerheden. Afgifterne bliver opkrævet én gang årligt med det fulde beløb og deles derfor ikke op i rater. Heller ikke hvis du ellers betaler forsikringerne månedligt, kvart- eller halvårligt. Bemærk at statsafgiften og miljøbidraget begge følger opkrævningerne.

Afgifter

Når du betaler en afgift, tilbagebetales den på normalvis ikke, hvis du opsiger en forsikring eller skifter forsikringsselskab. Afgifterne udgør en selvstændig del af forsikringstilbuddet, policen og den årlige forsikringsoversigt. Bemærk at du betaler Statsafgiften på motorkøretøjer og skadeforsikringsafgiften direkte til staten. Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle varer og tjenesteydelser.

Gebyrer

Gebyrer fastsættes og opkræves for at dække de omkostninger, der er forbundet med fx opkrævninger via girokort, udstedelse og spærring af checks. Gebyrerne er ikke en del af prisen for selve forsikringen. Hvor stort et gebyr, du skal betale, afhænger af forsikringsområdet. På din police og opkrævning står, hvilke gebyrer der gælder for dig.

Hvis et eksisterende gebyrs størrelse ændres, offentliggøres de her på siden. De nye gebyrer træder i kraft tre måneder senere til den første i en måned. Hvis et nyt gebyr tilføjes til din forsikring, offentliggøres det her på siden. Vi sender dig desuden et brev, så vi er sikre på, at du kender til det. De nye gebyrer træder i kraft tre måneder senere til policens hovedforfaldsdato.

 • 1. januar 2013 indførtes en skadeforsikringsafgift, som afløste den tidligere Stempelafgift. Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet sammen med din almindelige betaling for forsikringen.

  Statens miljøbidrag er 84 kr. om året.

  Når du betaler en afgift, tilbagebetales den på normalvis ikke, hvis du opsiger en forsikring eller skifter forsikringsselskab. Afgifterne udgør en selvstændig del af forsikringstilbuddet, policen og den årlige forsikringsoversigt. Bemærk at du betaler Statsafgiften på motorkøretøjer og skadeforsikringsafgiften direkte til staten. Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle varer og tjenesteydelser.

 • For alle forsikringsområder gælder følgende gebyr: 

  Rykkerbreve 100 kr. Gebyret gælder fra 01.01.2003

 • Betalingsadministration ved girobetaling 58 kr.
  Betalingsadministration ved PBS betaling 7 kr.

  Gebyrsatserne gælder fra 01.10.2015

 • Ønsker du at opsige din forsikring, skal du bemærke, at der i nogle tilfælde tillægges et gebyr.
  Der tillægges gebyr ved

  Forkortet opsigelsesvarsel 55 kr.
  Opsigelse inden for det første år 500 kr.

  Opsigelsesgebyrerne gælder fra 01.10.2010

 • Der tillægges et gebyr ved visse serviceydelser.

  Indgåelse og ændring af forsikringsaftale - privatkunder 45 kr.
  Indgåelse og ændring af forsikringsaftale - Erhverv/Landbrug 95 kr.
  Bestilling af grønt eller rødt forsikringskort til motorkøretøjer 45 kr.
  Bestilling af ekstra kopi af police (genpartspolice) 45 kr.
  Udstedelse af check ved præmiebetaling (ristorno) 45 kr.

  Gebyrerne gælder fra 01.09.2010

 • Vi og alle andre forsikringsselskaber varsler derfor vores kunder om gebyret, når vi sender rykkere for betaling.

  1. januar 2019 træder et nyt gebyr for uforsikrede køretøjer i kraft. Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjer (DFIM) administrerer ordningen, og opkræver gebyret direkte fra dig, hvis dit køretøj ikke har en lovpligtig forsikring. Som forsikringsselskab orienterer vi dig derfor om gebyret, hvis du ikke har betalt din forsikring til tiden.

  Gebyret udgør 250 kr. pr. dag køretøjet ikke er forsikret. Gebyret dækker udgifter til skader af ukendte og uforsikrede køretøjer samt administration af ordningen. Ændringen betyder at udgiften til skaderne fremover kun betales af dem, som kører med uforsikrede køretøjer.

  Vigtigt: Du kan ikke tegne forsikring, hvis du har ubetalte gebyrer
  Efter 1. januar 2019 kan du kun købe en forsikring, hvis du ikke har ubetalte gebyrer hos DFIM. Hverken Gjensidige eller andre forsikringsselskaber kan forsikre dit køretøj før gebyret er betalt. Derfor varsler vi om opkrævningen af gebyret fra DFIM, når vi sender rykkere for betaling.