Erhvervs- og produktansvar

Her kan du læse mere om hvad vores erhvervs- og produktansvarsforsikringer dækker og hvilke mulige udvidelser der findes. Du kan også se eksempler på hvordan de forskellige typer af ansvarsforsikring kan hjælpe din virksomhed, hvis uheldet er ude.

Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker:

  • Erstatningsansvar for skader, som du eller dine ansatte forvolder på 3. mand eller 3. mands ting i firmaets tjeneste
  • Her-og-nu skader, hvor uheld og skade sker lige efter hinanden

Eksempel:

En af dine ansatte taber et værktøj ned på et dyrt glasbord

Produktansvarsforsikring

En produktansvarsforsikring dækker

  • Erstatningsansvar for den skade, som din virksomheds produkter eller ydelser forvolder på 3. mand eller 3. mands ting, hvilket kan skyldes fejl eller mangler i leverancen
  • Det er en betingelse for dækning, at skaden er sket efter leverancen
  • Selve produktet eller ydelsen må den sikrede selv betale

Eksempel:

En af dine ansatte har lavet en fejl i en udbedring af et tag. I løbet af natten regner det ned på dyre maskiner i bygningen. 

Ingrediens- og komponentsskadeforsikring

Dette er en udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar for den skade, som sikredes produkter/ydelser forvolder på 3. mand eller 3. mands ting, når produkter/ydelser er indføjet i/gjort til en del af /sammenføjet med andres produkter/ydelser

Eksempel:

I et nybyggeri er der en fejl i murerens arbejde, som udløser en skade på en af de andre håndværkeres arbejde. Forsikringen betaler udgifterne til de andre håndværkere.

Ingrediens- og komponenttabsforsikring

Dette er en særlig udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar når et samlet produkt tilhørende 3. mand (hvor din virksomheds produkter/ydelser indgår) enten må kasseres, istandgøres (udskiftningsomkostninger), sælges til lavere pris eller bliver dyrere at fremstille

• Disse udgifter/tab dækkes til 3. mand

Eksempel:

Da et nybyggeri er færdigt, opdager man, at elektrikerens arbejde er udført forkert. For at kunne rette det, er man nødt til at leje tømre, murere og malere. Håndværkerne skal fjerne og brække noget af det tidligere arbejde op for, at istandsættelsen kan finde sted, og derefter genetablere bygningen. Udgifter til tømrer, murere og malere betales af denne dækning.

Behandlings- og bearbejdningsdækning

Dette er en særlig udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar for skader på ting, som den sikrede har påtaget sig at montere eller forarbejde

Betingelser for dækningen:

• Skaden sker efter ydelsen er leveret

• Skaden skyldes sikredes fejl og forsømmelser i det udførte arbejde

Eksempel:

Radiomanden sælger et dyrt B&O tv inkl. levering og installation. 14 dage efter falder tv’et ned af væggen grundet fejlagtig montering. Her dækker forsikringen også selve tv’et.

Forureningsdækning

• Erstatningsansvar for forurening af jord, grund eller vand, hvis dette kommer fra virksomheden, virksomhedens affaldsdepoter eller ved bortskaffelse af affalds/spild/overskudsprodukter

Eksempel:

En fritstående olietank på forsikringsstedet påkøres og olie strømmer bl.a. ind på nabogrunden. Forsikringen dækker omkostningerne på nabogrunden.

Fareafværgelsesdækning

• De udgifter/tab, der er forbundet, med at forhindre en erhvervsansvarsskade eller produktansvarsskade.

Eksempel:

Hos en kunde kommer en af virksomhedens ansatte til at kortslutte nogle ledninger, som hurtigt udvikler sig til en brand. Han griber hurtigt en tilfældig jakke og får slukket branden. Altså ofrer han noget mindre for at redde noget større. Forsikringen dækker de udgifter, der har været til fareafværgelsen.