Hop til indhold

Typiske misforståelser ved ejerskifteforsikring

Her kan du få et overblik over typiske misforståelser som opstår ved ejerskifteforsikring.

Vi hjælper dig med at forstå ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring er en af de forsikringer, der fører til flest misforståelser og derfor dårlige oplevelser med forsikringsselskabet. Herunder har vi samlet de typiske misforståelser om ejerskifteforsikring, så du kan undgå tvivl og skuffelser.

Typiske misforståelser

Typiske misforståelser

Nej. En ejerskifteforsikring dækker ikke, hvis der opstår skader på grund af alderen på en konstruktion/bygningsdel, på grund af almindeligt slid eller fordi du som husejer ikke foretager den almindelige og nødvendige vedligeholdelse af huset.

Nej. Der vil altid være en vis mængde skimmelsvamp i et hus. Især i ældre huse vil der altid i en eller anden grad være skimmelsvamp i tagrum, kældre og krybekældre.

Ejerskifteforsikringen kan i nogle tilfælde dække en skimmelsanering, hvis der er så meget skimmel i beboelsesdelen i huset, at der er tale om en forurening af indeklimaet. I den vurdering indgår ikke, om man er allergiker eller har børn, som bor i huset.

Nej. Vi kan ikke hjælpe med at erstatte en forkert angivet levetid for taget. Der skal være tale om en egentlig skade på taget, som vil blive vurderet efter de almindelige betingelser for ejerskifteforsikringen.

Nej. Når årsagen til en skade ligger udenfor bygningen, er det ikke omfattet af ejerskifteforsikringen. Det gælder også, selvom det medfører en skade inde i huset.

Afgrænsningen går ved ydersiden af fundamentet. Den eventuelle skade inde i huset skal vurderes for sig selv, med udgangspunkt i betingelserne.

Nej. Forsikringen vurderer det anmeldte og fastsætter et eventuelt erstatningsbeløb. Det gør vi som oftest på baggrund af en opgørelse fra en samarbejdende håndværker.

Vi kan i de fleste tilfælde tilbyde den samarbejdende håndværker til undersøgelse og eventuel udbedring af den dækkede skade. Når vi gør det, er det dog altid frivilligt, om du som kunde vil tage imod det.

Nej. Ejerskifteforsikringen kan ikke hjælpe med at dække konstruktioner og bygningsdele, alene fordi de ikke er udført efter gældende regler eller anvisninger. Der skal være tale om en konkret skade på bygningen, og det vurderes efter de gældende forsikringsbetingelser.

Det er udelukkende med hensyn til VVS- og el-installationer, at ejerskifteforsikringen kan hjælpe med at dække eventuelle ulovlige konstruktioner.

Det er skadeårsag, der er afgørende for om der er tale om én eller flere skader.
Vi vurderer det anmeldte hver for sig, og ud fra bygningsdel, skadeårsag og eventuelt opførsels år.
hvis du anmelder skade på en konstruktion, hvor omkostningen til reparation er under din selvrisiko (bagatelgrænsen), kan vi ikke hjælpe med vurdering af det anmeldte. Du kan se din selvrisiko pr. skade i din police.

Eksempel: Du opdager, at dit badeværelse mangler vådrumsmembran. Du bliver bekymret, for det skal jo være der, når man bygger i dag. Heldigvis er der ikke skader på huset som følge af den manglende vådrumsmembran.

Der er ikke noget at være bekymret for. Du kan sagtens bruge dit badeværelse uden, at det ødelægger dit hus. Vådrumsmembran er egentlig ikke nødvendig, så længe dine fliser og fuger er tætte. I dag bygger man altid badeværelser med vådrumsmembran, men det har man historisk set ikke altid gjort. Vådrumsmembran er en ekstra sikring, og selvom den mangler helt eller delvist, er det som nævnt ikke noget, der ødelægger dit hus, hvis du sørger for, at fliser og fuger er tætte. 

Der kan være få tilfælde hvor vi dækker manglende vådrumsmenbran. Dette afhænger dog meget af den specifikke sag.

Mangler du en ejerskifteforsikring?

Læs mere og få et tilbud på en ejerskifteforskring her.