Publiceret: 14.9.2021

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Din ejerskifteforsikring dækker skader på dit hus, som du ikke kunne forvente ift. husets alder og vedligeholdelsesstand, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Den dækker også forhold, hvor der er en stor risiko for skade, hvis årsagen var til stede på overtagelsestidspunktet.

Uanset eksemplerne er det vigtigt at være opmærksom på, at skaden eller årsagen til skaden, du gerne vil anmelde til ejerskifteforsikringen, skal have været til stede på det tidspunkt, hvor du overtog ejendommen.

Skader som er dækket af din ejerskifteforsikring

Ja, det kan være dækket.

Der er store nedbøjninger og/eller skævheder i dit gulv. Det står ikke nævnt i tilstandsrapporten, og skaden skyldes, at konstruktion under gulvet er udført forkert, eller der er skade på opklodsningen, der bærer gulvkonstruktionen.

Vi dækker udgiften til at reparere gulvbelægning og -konstruktion, som typisk vil kunne udføres af en tømrer.

Ja, det er dækket.

Hvis installationerne ikke er omtalt i el-installationsrapporten, og hvis de er ulovlige eller ikke virker, vil vi dække udgiften til at udbedre med en el-installatør. Skulle der være følgeudgifter som kræver reparation af fx lofter og vægge, vil vi også dække udgifterne til fx en tømrer eller murer.

Ja, det er dækket.

Der er vandskade på en indvendig væg, der vender ind mod et badeværelse. Skaden skyldes, at fuger eller fliser i en bruseniche ikke er tætte. Der er ikke nævnt noget i tilstandsrapporten, og fugerne er ellers normalt vedligeholdt.

Vi dækker udgiften til at udskifte den/de skaderamte fuger/fliser, og vi dækker udgiften til at reparere følgeskaden på væggen. Det er typisk omkostninger til tømrer og murer.

Ja, det er dækket.

Hvis dit gamle fyr ikke virker, og du fx ikke kan få varmt vand i hanerne, eller du ikke kan få varme i gulvet i værelserne, vil vi dække udgiften til at reparere eller udskifte fyret, så du igen kan få varmt vand og/eller varme i huset.

Vi dækker også eventuelle udgifter til tømrer og murer, hvis det er nødvendigt at bryde gulve og/eller vægge ned og bygge op igen i forbindelse med reparationen.

Ja, det er dækket.

Der kommer vand ind gennem dit tag, og det er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Her vil vi dække en udbedring af utætheden, og vi vil også dække udgiften til at reparere de følgeskader, der typisk er, når der kommer vand gennem et tag. Det vil sige, at vi dækker de omkostninger, du har til fx en tømrer, der skal udskifte træ og isolering.