Publiceret: 14 Sep 2021

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Din ejerskifteforsikring dækker skader på dit hus, som du ikke kunne forvente ift. husets alder og vedligeholdelsesstand, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Den dækker også forhold, der giver nærliggende risiko for skader, hvis årsagen var til stede på overtagelsestidspunktet.

Uanset eksemplerne er det vigtigt at være opmærksom på, at skaden eller årsagen til skaden, du gerne vil anmelde til ejerskifteforsikringen, skal have været til stede på det tidspunkt, hvor du overtog ejendommen.

Skader som er dækket af din ejerskifteforsikring