Hop til indhold

gjensidige-dk.apps-int.gjensidige.io

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Her kan du få et overblik over hvordan du ikke er dækket med en ejerskifteforsikring.

Særlige forhold du skal være opmærksom

Finder du fx fugt i kælder i et hus fra 40’erne, vil det som udgangspunkt ikke være dækket, da det er helt almindeligt, at der er fugt i gamle kældre. Når huset ikke er splinternyt, må man forvente, at det helt naturligt er præget af alder og brug. Læser du hustypebeskrivelsen i tilstandsrapporten, får du indblik i, hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på ved lige præcis din hustype.

Der er desværre mange som tror, at en ejerskifteforsikring dækker alt det, der ikke er helt, som man regnede med, da man købte huset. Det kan ofte føre til frustration og skuffelse, uanset hvilket forsikringsselskab man har valgt. En ejerskifteforsikring dækker forhold der er i bygningen og som ikke omtales i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Derimod dækker en ejerskifteforsikring som udgangspunkt ikke:

  • Alt hvad der befinder sig udenfor soklen og murene.
  • Forhold der er omtalt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten.
  • Forhold hvor det ikke kan konstateres, at der er sket en skade på huset.
  • Forhold som kan forventes af boliger af en vis alder.

Skader som ikke er dækket af en ejerskifteforsikring

Hvad vi almindeligvis ikke dækker