Hop til indhold

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Her kan du få et overblik over hvordan du ikke er dækket med en ejerskifteforsikring.

Særlige forhold du skal være opmærksom

Finder du fx fugt i kælder i et hus fra 40’erne, vil det som udgangspunkt ikke være dækket, da det er helt almindeligt, at der er fugt i gamle kældre. Når huset ikke er splinternyt, må man forvente, at det helt naturligt er præget af alder og brug. Læser du hustypebeskrivelsen i tilstandsrapporten, får du indblik i, hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på ved lige præcis din hustype.

Der er desværre mange som tror, at en ejerskifteforsikring dækker alt det, der ikke er helt, som man regnede med, da man købte huset. Det kan ofte føre til frustration og skuffelse, uanset hvilket forsikringsselskab man har valgt. En ejerskifteforsikring dækker forhold der er i bygningen og som ikke omtales i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Derimod dækker en ejerskifteforsikring som udgangspunkt ikke:

  • Alt hvad der befinder sig udenfor soklen og murene.
  • Forhold der er omtalt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten.
  • Forhold hvor det ikke kan konstateres, at der er sket en skade på huset.
  • Forhold som kan forventes af boliger af en vis alder.

Skader som ikke er dækket af en ejerskifteforsikring

Hvad vi almindeligvis ikke dækker

Der er ikke tilstrækkelig hældning på gulvet i badeværelset

Eksempel: Du opdager, at der ikke er ordentlig hældning på gulvet i badeværelset, så vandet samler sig nogle steder på gulvet og løber ikke ned i afløbet.

Du kan sagtens bruge dit badeværelse, uden at det ødelægger dit hus. Manglende hældning kan være irriterende i dagligdagen, fordi du skal bruge tid på at tørre op, når du har været i bad. Det vand, der ligger på gulvet, er dog ikke noget, som ødelægger gulvet.

Det er derfor ikke dækket.

Der opdages skimmelsvamp i kælderen

Eksempel: Du opdager, at der er fugtskjolder og mugpletter (skimmel) på din teenagers værelse i kælderen. Teenageværelset er sat i tiptop stand af den tidligere ejer af huset. Huset er fra 1936.

Vi ved godt, at det ikke ser pænt ud, og vi kan godt forstå, at du bliver bekymret for eventuelle helbredsmæssige konsekvenser. I ældre huse er det dog helt normalt, at der trænger fugt ind. ”Men tidligere ejer havde jo sat kælderen i tiptop stand, så det bør vel være dækket som resten af huset?” Det er måske dine tanker, men svaret er nej, det er det desværre ikke.

Det skyldes, at du bruger huset på en anden måde end det oprindeligt var tiltænkt. Kældre i ældre huse er oprindeligt ikke lavet til beboelse, men er tænkt som opbevaringsrum, fyrrum eller andet.

Det er derfor ikke dækket.

Min håndværker siger, at der er en fejlkonstruktion

Eksempel: Min håndværker siger, at der er lavet en fejlkonstruktion og der er risiko for skade.

Vi møder ofte kunder, der har haft en håndværker på besøg. Håndværkeren har konstateret, at noget er lavet håndværksmæssigt forkert, da det blev udført. Det kunne fx være en tagkonstruktion.

Konstruktionen har ikke givet nogle skader på bygningen, selvom det ud fra en håndværksmæssig vurdering er udført på en uhensigtsmæssig måde. Huset kan altså sagtens bruges på normal vis.

For at få hjælp fra ejerskifteforsikringen, skal der være en skade på huset. Det kan fx være vand gennem huller i taget eller kraftig nedbøjning på tagbelægningen. Er der ikke en egentlig skade, så kan vi desværre ikke hjælpe, da den uhensigtsmæssige konstruktion ikke forhindrer dig i at bruge huset.

Det er derfor ikke dækket.

Revner i gulvet under tæppebelægning

Eksempel: Du fjerner væg-til-væg-tæppe i stuen, og du ser, at der er flere revner eller mindre skævheder i betongulvet.

Det kan være, at du har tænkt dig at lægge et flydende trægulv ovenpå betongulvet i stedet for det tæppe, som sælgeren af huset havde liggende. Du opdager, at du ikke kan lægge et andet gulv ovenpå betonen, uden at du udbedrer revner og/eller mindre skævheder og lunker.

Det er irriterende, at du ikke kan gå direkte videre med dine forventede planer uden ekstraomkostninger. Det kan fx være udgifter til at gøre betongulvet helt plant, inden der lægges det planlagte trægulv.

Ejerskifteforsikringen kan ikke hjælpe dig, fordi du har købt et hus med en konstruktion af beton og væg-til-væg-tæppe. At du gerne vil lægge en anden gulvtype på den eksisterende beton, er en forventning, som vi ikke kan hjælpe dig med, fordi der ikke er en egentlig skade på huset.

Det er derfor ikke dækket.