Hop til indhold

Droneforsikring

Droner er populære som aldrig før, og for mange virksomheder er dronen blevet et ofte benyttet arbejdsredskab. Men vidste du, at du er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring til din drone når dronen bruges i byer eller hvis den vejer over 250 gram og bruges på landet?

Lovpligtig ansvarsforsikring til din drone

Ligesom for biler er ejeren af en drone forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, som dækker det objektive ansvar for eventuelle skader i forbindelse med luftfarten. Brugen af droner er nemlig reguleret i luftfartsloven og bekendtgørelser udstedt på baggrund af luftfartsloven.

At være objektiv ansvarlig betyder, at du som ejer eller fører af dronen i tilfælde af en skade er erstatningsansvarlig, uanset om du har gjort noget forkert eller ej. Med en ansvarsforsikring kan din virksomhed sikre, at medarbejderne og ejeren ikke hæfter personligt, hvis dronen forårsager en skade på andre personer eller deres ting.

Bemærk, at mikrodroner (under 250 gram) er undtaget fra lovkravet om forsikringspligt, så længe dronen kun bliver brugt til at flyve på landet.

Forsikring af selve dronen

Du kan også vælge kaskoforsikring, hvis du gerne vil sikre selve dronen, du benytter i din virksomhed.

Hvad dækker forsikringen?

Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvaret for ejeren og føreren af droner på op til 7 kg (kategori 1a og 1b) i henhold til luftfartsloven.

Det er også muligt at købe en kaskoforsikring til din drone, hvis du gerne vil sikre selve dronen. Hvis du udvider den lovpligtige ansvarsforsikring med en kaskoforsikring, er skader på din drone også dækket, hvis dronen f.eks. styrter ned eller støder ind i noget.

  • Ansvarsforsikringen dækker, hvis du laver skader på andre personer eller deres ting med din drone f.eks. hvis du rammer nogen eller dronen falder ned og laver en bule i en bil
  • Med kaskoforsikringen er din drone også dækket, hvis den falder ned eller støder ind i noget og bliver ødelagt
  • Droneforsikringen dækker, når du flyver med din drone i Danmark

Godt at være opmærksom på ved droneflyvning

For at vi kan forsikre din virksomheds drone er der en række lovmæssige krav, som må overholdes. Det gælder bl.a. at

  • Maksimum flyvehøjde over terræn er 120 meter
  • Minimumsafstanden til fx offentlige flyvepladser, bymæssig bebyggelse, uheldssteder, fængsler, militære områder og kongehuset skal overholdes
  • Dronen eller droneejeren skal være registreret hos Trafik- og Byggestyrelsen
  • Dronen skal være mærket med registreringsnummeret
  • Droneføreren skal være fyldt 18 år og have dronebevis