Hop til indhold

Sprinkleranlæg

Brandsikring med automatiske vandsprinklere (AVS) anvendes til at øge sikkerheden for brugerne af en bygning, til beskyttelse mod storbrande og sikring af værdier.

Med et sprinkleranlæg kan I undgå, at jeres bygninger brænder helt ned.

Sådan fungerer et sprinkleranlæg

Et sprinkleranlæg består af en vandforsyning, et netværk af vandfyldte rør under loftet i bygningen og sprinklerdyser placeret med fastlagt mellemrum. Sprinklerdyser er individuelle enheder, hvor en væskefyldt glasbulb holder vandet tilbage. Når bulpen opvarmes vil væske og gas udvide sig så den sprænges og vandet flyder frit ud og spredes over et område på typisk 10 m2 per sprinklerdyse.

Når sprinklere udløses giver de en tæt regn af vanddråber, der giver flere effekter:

  • Afkøling. En brand kræver høj temperatur for at kunne udvikle sig.
  • Kvælning. Når vanddråberne rammer ilden og de opvarmede materialer sker der en fordampning og den dannede vanddamp fortrænger ilten, der kræves for at branden kan udvikle sig.
  • Opfugtning. Vandsugende materialer omkring branden vil blive opfugtet og vil dermed være forhindret i antændelse.

Personsikkerhed

Brandsikring af bygninger, hvor der færdes mange mennesker, sker i højere og højere grad med brug af sprinklere. Eksempler kunne være indkøbscentre og større kontorbyggerier. Sprinklerne giver en god beskyttelse mod at en brand udvikler sig hurtigt og sikrer at røgudviklingen begrænses. Således sikres brugerne tid til at evakuere under sikre forhold.

Sprinklerbeskyttelsen giver også større arkitektoniske muligheder, da den åbner op for en mindre grad af passiv brandteknisk opdeling med brandmure og –døre og derfor er et populært alternativ til traditionel brandsikring.

Høj risiko

Bygninger og brandsektioner med høj brandbelastning beskyttes optimalt med sprinklere. Det er fx lagre, plastproduktion og træbearbejdning. Når brandbelastningen er koncentreret, vil brandudviklingen gå stærkt og risikoen for at der opstår overtænding er høj.

Ved overtænding er der blevet så varmt i bygningen, at organiske materialer som træ, pap og tekstiler selvantænder, selvom de ikke findes umiddelbart ved arnestedet. Overtænding er så farlig en situation, at brandvæsenet ikke vil kunne gå ind i bygningen, men må nøjes med slukning udefra. Resultatet er i reglen total skade.

Værdisikring

Sprinkleranlæg installeres typisk efter myndighedskrav i henhold til bygningsreglementet og tekniske forskrifter, der har som formål af sikre liv, men ikke har megen fokus på værdisikring. For produktion og lager vil der typisk kun blive stillet krav om sprinklerbeskyttelse ved meget store brandsektioner (> 2000 m2) eller meget stor lagerhøjde.

Man skal derfor overveje om frivillig etablering af sprinklerbeskyttelse kan være vejen frem for at beskytte værdier og arbejdspladser. Kan virksomheden overleve hvis lager eller produktion udbrænder, eller vil kunderne være væk, når man er oppe at køre igen?

Hvad med vandskader?

I langt de fleste tilfælde, hvor en brand udløser et sprinkleranlæg, vil branden blive slukket eller kontrolleret af 2-4 sprinklerdyser. Det er meget vand, men væsentligt mindre end brandvæsenet vil bruge, hvis branden får lov til at udvikle sig indtil en slukningsindsats kan etableres. Man skal tænke på, at når første sprinklerdyse åbner, går der også automatisk alarm til brandvæsenet, som i hovedreglen vil kunne nøjes med at slukke for sprinklerne og udføre efterslukning med små midler.

Projektering, installation og godkendelse

Det er vigtigt at et sprinkleranlæg er dimensioneret i forhold til den risiko der er tilstede. Et underdimensioneret anlæg vil godt nok blive udløst og alarmere brandvæsenet, men vil ikke kunne kontrollere endsige slukke branden. Ofte vil et ældre anlæg ikke leve op til kravene i dag.

Installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Du kan se en liste over installatører på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut her. Før anlægget kan tages i brug og alarmoverførsel til brandvæsenet etableres skal anlægget inspiceres og godkendes af akkrediteret selskab.

Drift og vedligehold

Ejeren eller den primære bruger af bygningen skal løbende (ugentlig/månedligt) sørge for, at alle AVS-anlæg kontrolleres, afprøves og vedligeholdes, så det sikres, at de fungerer efter hensigten. Der skal også etableres kontraktlig aftale med installatøren eller tilsvarende firma om dette. Derudover skal akkrediteret firma rekvireres til årlig inspektion. Inspektionsrapporter skal sendes til dit forsikringsselskab.

Relaterede artikler

Vores råd til hvordan I undgår skader, når naturen raser

Man kan nemlig gøre meget for at sikre sig mod storm-, vand- og snetryksskader.

Er dine bygninger sikret mod brand?

ABA-anlæg begrænser udviklingen af en opstået brand og medvirker ofte til at den store katastrofe undgås. Bliv klogere på, hvordan I kan undgå store skader.

Sådan forebygger I brande i el-apparater

Der opstår årligt hundredevis af brande pga. uforsigtig omgang med el-apparater, som kunne være undgået med blot få forholdsregler.