Opdateret: 31 Aug 2022

Fører de store idealer til stress hos de unge?

Hvis du oplever, at din teenager er stresset, er du ikke alene. Ifølge undersøgelser bliver flere og flere unge stressede, men hvordan viser stress sig egentlig, og hvordan kan du som forælder støtte din teenager og mindske presset?

Stressniveauet hos teenagere er i vækst i disse år

Det dokumenterer undersøgelse efter undersøgelse. En ny Gallup-måling foretaget for Gjensidige viser, at 31,4 % af forældre til teenagebørn tidligere har oplevet, at barnet udviste symptomer på stress. Og ifølge den Nationale Sundhedsprofil har hver fjerde ung mellem 16 og 24 år et højt stressniveau.

Presset på de unge er enormt i disse år, blandt andet fordi de unge har et hav af muligheder og selv kan præge deres liv på uendeligt mange områder. Det betyder ifølge formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, at de unge er blevet meget fokuserede på at præstere.

”Selvværd er for mange af de unge kædet sammen med præstation. Og det, der går mindre godt i livet, holder mange unge for sig selv,” fortæller speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt og henviser til en undersøgelse, Psykiatrifonden foretog sidste år. Den viste nemlig, at de unge kun mener, de er gode nok, hvis de præsterer maksimalt på alle områder af deres liv.

Mange teenagere er stressede

I en Gallup-måling svarer forældre på, om de har oplevet, at deres hjemmeboende teenagebarn udviste tegn på stress:

 • 5,1 % oplever det lige nu
 • 31,4 % har tidligere oplevet det
 • 56,7 % har aldrig oplevet det
 • 6,7 % ved det ikke eller ønsker ikke at svare

Perfekthedsidealer bidrager til stress

De unge, som psykolog Neela Mara Sris, der er selvstændig psykolog og konsulent ved Gjensidige Forsikring, møder i sin praksis, er ligeledes pressede af forventninger og krav. Hun fortæller:

”De unge stiller enormt mange og høje krav til sig selv. De skal være perfekte – på alle punkter. Det er meget det, jeg oplever. De skal være perfekte veninder, perfekte til sport og fritidsinteresser, perfekte i skolen og se perfekte ud. Der er rigtig mange perfekthedsidealer, som bidrager til stress.”

Neela Maria Sris fortæller endvidere, at de unge ofte er presset af de krav, de stiller til sig selv.

”Selvfølgelig er de unge også pressede af omverdenens krav, men ofte kommer kravene indefra. Det kan være fordi, de sammenligner sig så meget. De sociale medier er jo en oplagt sammenligningsarena, hvor både venner og forældre fremhæver egne og børnenes præstationer. Det kan være vældig stressende for de unge, og det kan give nogle tanker om, at de ikke selv præsterer godt nok.,” siger Neela Maria Sris.

Læs mere om vores sundhedsforsikring

6 årsager til stress blandt unge

Norske forskere har for nylig gennemgået flere end 2000 internationale videnskabelige artikler om årsagerne til stress i skolen, og de konkludere, at de seks mest udbredte årsager til stress blandt unge er:

 • For lidt tid til sociale aktiviteter
 • Konflikter i hjemmet
 • Konkurrence mellem medstuderende
 • Manglende støtte fra lærere
 • Forventningspres fra den unge selv
 • Forventningspres fra skolen

Alene med det svære

Når de unge føler sig stressede og tyngede af forventningspres, oplever de ifølge den Nationale Sundhedsprofil symptomer som hovedpine, søvnproblemer og ondt i maven, og mange må tage hovedpinepiller for at komme igennem dagen.

Noget, der kan være med til at presse de unge yderligere, er, at mange ikke taler med andre om det, når de har det svært. 28 % af de unge i Psykiatrifondens undersøgelse siger endda, at de ikke vil tale med forældrene om sorger og nederlag, og her angiver de fleste som årsag, at de ikke vil bekymre deres forældre. 

”Det er bekymrende, at forældrene er en kilde til pres – i stedet for hjælp. Mange unge deler heller ikke nederlag og sorger med vennerne. 24 % af de unge siger, at de sjældent eller aldrig deler nederlag og sorger med deres venner. En stor del af de unge er således alene med alt det svære i livet,” påpeger Anne Lindhardt.

Unge har altid været stressede

Selvom Neela Maria Sris møder mange unge i sin praksis, som føler sig stressede, mener hun ikke, at de unge er mere stressede i dag end tidligere. Stress er bare de unges ordforråd for at have det svært, påpeger hun.

”Der er meget mere frihed til at tale om sit stressniveau i dag, og der er også mange flere hjælpetilbud, når du er stresset. Jeg tror, det er medvirkende faktorer til, at tallene i diverse undersøgelser virker meget høje. Det siger jeg, fordi jeg tror, at unge mennesker altid har været stressede. Tidligere var de unge stresset over andre ting såsom færre muligheder eller dårlig økonomi. I dag er der selvfølgelig en hel masse andre platforme, der bidrager til stress. De sociale medier er en af kilderne,” understreger Neela Maria Sris.

Unge vil ikke skuffe eller bekymre forældre

Ifølge Psykiatrifondens undersøgelse er mange unge alene med deres problemer. 14 % taler slet ikke med nogen om deres sorger og nederlag, mens 28 % sjældent eller aldrig deler nederlag og sorger med deres forældre. De giver følgende årsager:

 • 40 % vil ikke bekymre deres forældre
 • 28 % synes, det er for privat
 • 27 % vil ikke belaste deres forældre
 • 27 % vil ikke skuffe forældrene
 • 22 % skammer sig

Gode råd til at støtte og tale med din teenager

Afslutningsvis giver Neela Maria Sris sine gode råd til, hvordan du kan støtte dit barn og tage de gode snakke, som kan være afgørende i de svære teenageår:

Det er vigtigt, at du ser på din teenager som et hvilket som helst andet voksent menneske. At du giver dig tid til at lytte og være støttende, og at du roser og hjælper den unge med at se nogle af de kvaliteter og værdier, han eller hun indeholder. Det er rigtig vigtigt, at du hjælper og støtter den unge på en måde, så det er meget tydeligt, at det ikke kun er hans eller hendes præstationer og resultater, som gør ham/hende elskværdig og noget værd.

Det er ikke nok med en snak i ny og næ. For at støtte dit barn, skal du være opmærksom på det i hverdagen.

Tænk også over, hvordan du taler om dig selv og din eventuelle partner. Nogle forældre går og slår sig selv i hovedet, men de skal huske på, at der er nogen, der lytter med og kigger på. Den adfærd, du har overfor dig selv, bliver kopieret af din teenager og dine børn. Hvis du gerne vil have nogle børn og unge, der ikke bliver styret af præstationspresset, må du selv gå i front. Hvis du fokuserer mere på dine værdier og kvaliteter frem for præstationer, vil det smitte af på dit barn.

Relaterede artikler

Digital mobning på sociale medier

De sociale mediers indtog på mobbescenen betyder, at børn ikke længere har et frirum. Få ekspertråd til at tage de vigtige snakke med dine teenagebørn om mobning.