Store vandskader på gulvet

Opdateret: 21 Apr 2022

Sådan forebygger du skybrudsskader

Når skybruddet rammer, kan der ske store ødelæggelser på din bolig. Heldigvis dækker forsikringen langt de fleste skader, når nedbøren kan defineres som skybrud, men du kan selv gøre en indsats for at begrænse dem. Her får du en række gode råd til, hvordan du bedst begrænser, afhjælper og forebygger vandskader forårsaget af skybrud samt hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude.

Hvad er et skybrud?

Den Danske Ordbog kategoriserer et skybrud som værende: "Regnvejr hvor der på kort tid falder store mængder nedbør".

Et skybrud kan altså komme meget pludseligt, og kan gøre rigtig stor skade, hvis ikke man er forberedt på de store vandmængder.

Hvor meget regn skal der falde, før det kaldes skybrud?

For at et regnvejr kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm nedbør på en halv time eller over 30 mm på 24 timer. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på store mængder regnvand, og at vandet kan ledes væk fra dit hus og dine ejendele.

Et godt vedligeholdt hus står bedre imod, når vejret viser sig fra sine værste sider.  Derfor stiller mere ekstremt vejr i Danmark krav til dig som husejer. Vil du være dækket, hvis skaden sker, skal du sørge for løbende at vedligeholde dit hus.

Du kan forberede dig godt på ekstra regnmængder og skybrud ved at sørge for, at vandet kan blive ledt væk.

  • Afløbsriste, tagrender og nedløbsrør skal fungere og ikke være stoppet til af fx blade, grene og kviste.
  • Sandfanget i nedløbsbrønde bør du også tjekke en gang imellem og få renset.
  • Hvis du har problemer med afløb som almindelig vedligeholdelse ikke løser, så må du kontakte en kloakmester.

Begræns skaderne efter skybrud

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er:

  • Flyt de ting, der står i vand, væk. Sørg først og fremmest for at sikre det, som ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer og ting med affektionsværdi.
  • Beskyt dig selv mod bakterierne i spildevandet fra kloakken ved at bruge gummistøvler eller waders og gummihandsker.  
  • Få vandet væk, fx ved hjælp af en vandstøvsuger eller dykpumpe.
  • Når vandet er væk, sætter du udtørring i gang ved at lave grundigt gennemtræk og evt. ved at sætte en affugter op. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
  • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.
  • Varm de vandskadede rum op, og luft efterfølgende hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt. 

Dækker min husforsikring skybrud?

Skybrud er dækket af din husforsikring. Definitionen på skybrud er: ”Usædvanligt store vandmængder, der falder med en intensitet på over 15 mm på 30 minutter, eller når vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.”

Der gælder en særlig selvrisiko på mindst 6.313 kr. ved skybrudsskader. Hvis du har valgt en højere generel selvrisiko på husforsikringen, er det dog den, der gælder, også ved skybrudsskader.

Se de gældende forsikringsbetingelser