Opdateret: 24.10.2022

Sådan forebygger du skybrudsskader

Når skybruddet rammer, kan der ske store ødelæggelser på din bolig. Heldigvis dækker forsikringen langt de fleste skader, når nedbøren kan defineres som skybrud, men du kan selv gøre en indsats for at begrænse dem. 

Hvad er et skybrud?

Et skybrud er et fænomen, hvor vi oplever mere end 15 millimeter regn på maksimalt 30 minutter eller minimum 40 mm i løbet af 24 timer.

Det kan være voldsomt med et skybrud, og blive problematisk for både dig og dit hjem. Vi har derfor samlet en række gode råd til, hvordan du bedst begrænser og forebygger vandskader forårsaget af skybrud, og hvad du skal gøre, hvis uheldet alligevel er ude.

Før skybrud

 • Ved varsel om skybrud, sørg for at lukke eventuelle ventilationshuller og riste i ydermurene, fx ved at skrue en træplade for.
 • Tjek døre og vinduer (skader efter regn, der kommer ind gennem åbne døre og vinduer, er ikke dækket).
 • Gennemgå din kælder, og hæv dine ting fra gulvet.
 • Sikre, at udendørs afløbsriste ikke er blokeret af fx blade eller skidt.
 • Tjek, at tagrender er rensede, og tagnedløb ikke er blokeret.
 • Tildæk afløb i kælder og læg en plade og sandsæk ovenpå.

Under skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind.
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind.
 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt.
 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.

Efter skybrud - begræns skaderne

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er:

 • Flyt de ting, der står i vand, væk. Sørg først og fremmest for at sikre det, som ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer og ting med affektionsværdi.
 • Beskyt dig selv mod bakterierne i spildevandet fra kloakken ved at bruge gummistøvler eller waders og gummihandsker.  
 • Få vandet væk, fx ved hjælp af en vandstøvsuger eller dykpumpe.
 • Når vandet er væk, sætter du udtørring i gang ved at lave grundigt gennemtræk og evt. ved at sætte en affugter op. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
 • Luk eventuelt op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis de ikke hurtigt bliver tørre, risikerer du angreb af skimmelsvamp.
 • Varm de vandskadede rum op, og luft efterfølgende hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt. 
 • Ønsker du erstatning for de ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

Hvordan er jeg dækket ved skybrud?

Dine forsikringer dækker afhængig af hvilke skader skybruddet har forårsaget. Se eksempler på hvornår de enkelte forsikringer dækker i bygninger med støbt sokkel.

Indboforsikring
Ejendele opbevaret i kælderen, boligen, garagen eller skuret.
Se flere betingelser her.

Husforsikring
Vandskade fra tagrender, gulvafløb, håndvask eller toilet, lukkede døre og vinduer.
Se flere betingelser her.

Der gælder en særlig selvrisiko på mindst 4.271 kr. ved skybrudsskader i kælder. Hvis du har valgt en højere generel selvrisiko på husforsikringen, er det dog den, der gælder, også ved skybrudsskader.

Relaterede artikler