Hop til indhold

Undgå frostskade i din bolig

Vinteren er over os, og vi er mange der har glædet os til at lege i sneen igen. Bagsiden ved sne og kulde er dog frostskader. Heldigvis er der meget, du selv kan gøre for at sikre din bolig mod kulden. Læs med og få vores bedste råd mod frostskader på din bolig.

Opvarm alle rum i boligen

Det kan være en rigtig god ide at holde et vist niveau af varme i alle husets rum. For at undgå frostskader på vandrør og bygning skal bygningen være opvarmet. Hvis du vil undgå fugt og skimmelsvamp, anbefales der typisk, at rummene er opvarmet til 18 grader. Er du væk fra boligen i flere dage, kan du skrue ned til 14 grader.

Vi dækker ikke skader, hvis bygningen ikke er tilstrækkeligt opvarmet. Hvis der sker et svigt i varmeforsyningen, og rummet ellers ville have været opvarmet, så dækker vi selvfølgelig.

Sørg for god isolering

Er dit hus, loft eller kælder ikke godt isoleret, er der fare for mug og råd. Dine rør vil også være i fare, og derfor er det en god ide, at du sikrer dig, at din bolig er korrekt og tilstrækkelig isoleret. Vi dækker ikke frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, hvis skaderne skyldes mangelfuld isolering. Derfor er det en rigtig god ide, at du sikrer dit hus, når det kommer til isolering. 

Undgå sprængte vandrør i huset

Vand udvider sig, når det fryser til, og derfor kan frost i værste tilfælde sprænge dine vandrør og medføre store vandskader i dit hus. Derfor kan det være en rigtig god ide at efterisolere omkring rørene, inden frosten kommer. Isoleringen må ikke være mangelfuld, og derfor anbefaler vi, at du søger professionel rådgivning eller sætter dig godt ind i, hvordan du isolerer korrekt.

Luk udendørs vandledninger

Luk alle udendørs vandledninger og husk at tømme dem helt for vand, inden du lukker dem. På den måde formindsker du risikoen for sprængte vandrør over vinteren.

Hvis du har et sommerhus, som ikke er så godt isoleret, er det en ekstra god ide at lukke for vandet, så du mindsker risikoen for frostsprængninger. Din forsikring dækker nemlig ikke, hvis isolering og opvarmning af huset er mangelfuldt.

Rens tagrender og nedløb

Er dine tagrender og nedløb tilstoppet af blade og snavs, mister de deres funktion. Vandet vil ikke kunne løbe fra, og det kan resultere i store skader på dit hus over tid. Det er svært at fjerne snavs, grene og blade, når der først er frost, så sørg for at rense dine tagrender og nedløb inden frosten kommer. Du kan også montere et bladfang på dine tagrender, så du undgår at få tilstoppet nedløbsrør.

Salt eller grus

Det er en god ide at salte elle gruse gangarealerne omkring dit hus. Som hus- eller grundejer er du ansvarlig for at fjerne sne og salte dit fortov. På den måde formindsker du muligheden for faldulykker for dig selv og andre.

Har du sommerhus eller kolonihavehus?

Er du sommerhus- eller kolonihaveejer, er det en rigtig god ide at være særlig opmærksom på ovenstående råd. Mange sommerhuse og kolonihavehuse står ubeboet hen over vinteren, og skader kan derfor stå ubemærket hen og vokse sig større, inden sommeren kommer. Det kan derfor være en god ide, at du tager et kik forbi dit sommerhus eller kolonihave over vinteren for at sikre dig, at der ikke er kommet skader.   

Få naboen til at kigge forbi

Er du på ferie over vinterhalvåret, er det en god ide at få naboen til at kikke forbi og tjekke, om alt står godt til i din bolig eller i sommerhuset. Bliver en skade opdaget tidligt, kan du undgå at skadeomfanget bliver stort og spare både ærgrelser, tid og penge. 

Er en anden person faldet på dit glatte fortov?

Du skal bede personen, som er faldet, om at anmelde skaden til din ansvarsforsikring. Du skal bede vedkommende om at oplyse dit navn, adresse og policenummer til forsikringsselskabet, og om at forklare, hvad der er sket, og hvornår det er sket. Hvis den, der er faldet, ikke vil anmelde skaden, kan du selv anmelde skaden. Her skal du oplyse dit policenummer, samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den skadelidte.

Herefter vil forsikringen tage stilling til eventuel dækning og ansvar.  

Er du faldet på en anden persons glatte fortov?

Du skal først skabe kontakt til ejeren af fortovet, uanset om det er en privatperson eller en kommune. Bed om oplysninger på fortovsejerens ansvarsforsikringsselskab, policenummer og kontaktoplysninger.

Herefter skal du kontakte din ulykkesforsikring samt fortovsejerens ansvarsforsikringsselskab og anmelde skaden. Du skal oplyse fortovsejerens policenummer og kontaktoplysninger og fortælle dem, hvad der er sket og hvornår skaden skete.

Du kan også bede fortovsejeren om at anmelde faldet til sit ansvarsforsikringsselskab.  

Herefter vil forsikringen tage stilling eventuel dækning og ansvar. 

Er skaden sket?

Er der sket en frostskade på dit hus, din bil eller dine ting, skal du hurtigst mulig anmelde skaden til os.