Hop til indhold

Derfor er det vigtigt at rydde sne

Når der falder meget sne, så er det vigtigt at du som husejer, husker at rydde dit fortov for sne.

Når du ejer et hus, og dermed er privat grundejer, så skal du sørge for at der er ryddet for sne og sikre at der ikke er glat, ved at kaste grus eller vejsalt ud. Det er vigtigt at du rydder for sne og bekæmper glatføre, lige så snart det har sneet.

Det er nemlig vigtigt at rydde for sne, så du sikrer at skraldemænd, postbude, dine gæster, din familie og dig selv kan gå rundt udenfor ved dit hjem, uden at komme til at skade.

Det er vigtigt at du rydder for sne og salter eller spreder grus ved:

 • Din havegang
 • Fællesarealer
 • Trappe
 • Fortov foran dit hjem
 • Trapper
 • Indkørsel  

Hvis dit hus ligger på en privat vej eller ud til en sti, så er det dit ansvar at rydde for sne og salte eller sprede gruse på både stien, fortovet og kørebanen. Ofte skal du faktisk kun rydde ud til midten af kørebanen, da husejeren på den modsatte side, oftest, har ansvaret for den anden del af kørebanen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at reglerne, kan variere fra det ene lokalområde til det andet. Hvis du som husejer er en del af en grundejerforening, så er det ofte deres ansvar at sørge for snerydningen.

Hvad tid skal sneen ryddes?

Du skal rydde sneen så hurtigt som muligt, efter den er faldet. Hvis du er på arbejde eller ikke er hjemme lige når den falder, så skal du sørge for at rydde sneen med det samme, når du kommer hjem.

De officielle tidsregler for hvornår du skal have ryddet sne og saltet er ifølge borger.dk mellem kl. 07.00 og kl. 22.00 på hverdage og lørdag, men om søndagen kan du vente en time, for der er det først mellem kl. 08.00 og kl. 22.00.

Hvis du ikke rydder sne

Hvis du ikke fjerner sne og sikrer at der ikke er glat ved at sprede vejsalt eller grus, så kan det have konsekvenser. Hvis du ikke har fjernet sne eller sørget for at salte på færdselsarealet ved dit hus, så må skraldemænd og postbud faktisk gerne lade være med at gå ind på din grund.

Hvis der er nogen som alligevel, går ind på din grund eller går ude på fortovet eller vejen ved din grund og ender med at komme til skade, så kan du risikere at personen, der er kommet til skade, kan kræve en erstatning af dig.

Hvis du ikke følger reglerne for snerydning, så kan du risikere:

 • Snerydning foretaget af andre på din regning
 • Bøde for ikke at have ryddet for sne.

Hver opmærksom på, hvor du kaster sneen hen

Når du fjerner sne væk fra dit hus, så er der nogle regler, du skal være opmærksom på i forhold til, hvor du må kaste, det ryddede sne hen: 

 • Du må ikke lægge sneen op ad træer, brandhaner, fordeler skabe eller installationer til trafikregulering.
 • Du må ikke placere sneen oven på forsynings- og afløbsledninger.
 • Du må ikke kaste sneen ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner.
 • Hvis der er en cykelsti ved din vej, så skal du lægge sneen i bunker langs kantstenen mellem fortov og cykelsti. Det gælder dog kun, hvis der efterfølgende er mindst 2 meter af cykelstien, som er fri i bredden. Er det ikke muligt, så skal du placere sneen på kørebanen langs kantstenen mellem kørebane og cykelsti. 

Husk også at fjerne istapper

Du skal også fjerne istapper og snedynger fra taget, som kan være til fare for andre der går forbi dit hus.

Undgå indbrud i bilen

Du kan selv gøre meget for at undgå indbrud og tyveri af dine ting. Her er fem tricks mod indbrud i bilen.

Cyklister er udsatte i aftenmørket

Aftenmørket fører til farlige situationer i trafikken. Se vores gode råd til sikker færden i mørket her.

Sådan undgår du indbrud og tyveri

Se vores bedste råd til, hvordan du undgår indbrud og tyveri, og se hvilke tricks tyve bruger for at se, om huset står tomt.