Hop til indhold

Undgå vandskader - både i og udenfor hjemmet

Vejr- og rørskader kan give store vandskader på dit hjem og dine værdier. Det er derfor godt at være forberedt, når skyerne samler sig, eller hvis vandrøret pludselig sprænger. Her får du vores bedste råd til, hvordan du kan undgå vandskader.

Gode råd til at undgå typiske vandskader i hjemmet

1. Installér en vandskadealarm
Så bliver du advaret hvis toilettet begynder at løbe, vandhanen drypper eller dine rør begynder at lække.

2. Installer en vandafbryder
På den måde lukkes der af for vandet, hvis den registrerer en lækage.

3. Tjek rør og sammenfatninger
Hvis du bor i et ældre hus med gamle rør, så vær ekstra opmærksom på porøse rør. Det er vigtigt, at du altid får en autoriseret VVS-installatør til at reparere eller udskifte rør i dit hjem.

4. Utæthed er dyrt
Hold godt øje med dit vandforbrug. Et stigende vandforbrug kan være tegn på en utæthed.

5. Luk for vandet
Er du væk fra dit hus over længere tid er det en god idé at lukke for andet. Så undgår du et pludseligt brud giver en vandskade.

6. Hårde hvidevarer på fugt-sikkert underlag
Sørg for, at opvaskemaskinen, køleskabet og fryseren står på et fugt-sikkert underlag.

7. Sluk for opvaskemaskinen
Sluk altid din opvaskemaskine eller vaskemaskine, når du sover eller er væk hjemmefra.

8. Vandtætte materialer
Indret med vandtætte og skridsikre materialer på badeværelset, så du undgår vandskader.

Hvad gør jeg, når skaden er sket?

  • Forsøg at redde så mange ting som muligt.
  • Forsøge at fjerne så meget vand som muligt selv og fjerne fugten ved hjælp af en affugter.
  • Tage billeder af skadernes omfang til dokumentation.
  • Anmelde din skade. Så kan vi hjælpe dig i din konkrete sag med rådgivning og vejledning til, hvordan du bedst kommer videre.
  • Undgå at smide ting ud, før du har talt med os og en taksator evt. har været forbi.

Undgå vandskader i kælderen

1. Opbevar dine ting højt
Hvis du har en lav kælder med risiko for oversvømmelse, så stil dine opbevarede ting op på stålreoler eller paller, så de er sikret mod forhøjet vandstand.

2. Brug vandsikringstape
Vinduer og døre i for eksempel kældre eller som er tæt på terræn, kan sikres med vandsikringstape, for at gøre dem mere modstandsdygtige overfor større mængder vand.

3. Hold øje med revner
Gå husets fundament og kælderydervægge igennem for revner, og sørg for at få dem lappet.

Gode råd til at undgå typiske vejrskader

1. Få et årligt tjek
Gennemgå årligt bygningens naturlige samlinger (tagplader, tagsten, ventilationshuller, inddækninger, mm.).

2. Vedligehold kloaksystemet og rens tagrender
Så du er sikker på, at vandet kan komme væk fra bygningen.

3. Installér et højvandslukke
Du undgår at kloakvandet løber tilbage i dit toilet- og kloakafløb ved kraftig regn.

4. Forebyg med græsarealer
Har du problemer med at vandet samler sig ved huset, så overvej om du skal anlægge græs op til huset, i stedet for fliser. Græsarealer er gode til at samle vand op.

5. Sørg for at fliser, græsplæne mv. skråner væk fra huset
Så vil du undgå at vandet samler sig ved fundamentet og kældervægge, og dermed ikke kommer ind i huset. Hvis muligt, så undgå for mange flisebelagte indkørsler, terrasser eller lignende. På den måde har vandet i stedet mulighed for at sive direkte ned i jorden.

Undgå skader på dine ting når det er uvejr

1. Fjern møbler fra ydermure
Så der ikke kommer fugt og skimmelsvamp, hvor de står.

2. Gulvtæpper i kælderen
På den måde undgår du svamp, hvis der skulle være en smule fugtigt eller koldt under tæpperne.

3. Hæv indbo i kældre fra terræn
Undgå fugt, hvis der skulle løbe vand ind i kælderen.

Gode råd til at undgå skader ved lyn og torden

1. Træk stik ud af kontakterne
Husk også at spændingen kan gå via netværkskabler, eksempelvis til tv eller router.

2. Installér en overspændingsafleder
En overspændingsafleder kan mindske skadevirkningerne, men hvis du har brug for ekstra beskyttelse af udsatte apparater, kan du montere specielle overspændingsafledere.

3. Lyt til dit målerskab
Et målerskab advarer dig ved at koble sikringer ud, hvis der er problemer med nogle af dine elektriske apparater. Hvis sikringen fortsat går, når du har frakoblet alt udstyret, bør du få en elektriker til at kontrollere det.

4. Hvis du skal være online
For husets yngste kan det være kedeligt, hvis både strøm og internet må frakobles. Hvis det er nødvendigt at være online, kan du investere i en powerbank og ekstra datatrafik til mobilen, så du kan surfe uafhængigt af elnettet.

Gode råd til at undgå rørskader

1. Tjek uisolerede rør i uopvarmede rum
Det er en god idé at undersøge, om din bolig har fritliggende rør i fx uisolerede tagrum eller i krybekælderen. Hvis det er tilfældet, så bør du sørge for, at rørene er beskyttet. Det kan give svære frostsprængninger i rørene, når temperaturerne kommer under frysepunktet, hvis rørene ikke er beskyttede.

2. Vinterluk udendørsvandhanen
Når det bliver frostvejr, kan udendørshaner blive udsat for frostsprængninger, hvilket kan forårsage skader på husmuren. Udendørshaner er særligt udsatte, fordi de sidder ubeskyttet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at hanen kan vinterlukkes fra den indvendige side af huset – og at man husker at lukke den, når temperaturerne daler.

3. Vedligehold badeværelsets fliser og fuger
Utætte fuger eller revnede fliser i husets vådrum, fx badeværelset, kan medføre vandindtrængning i den underliggende beton, som kan føre til tæring af omkringliggende rør. For at undgå, at der siver vand ned mellem fliserne og fugerne på badeværelset, er det vigtigt løbende at vedligeholde dem og sikre sig, at selv små revner og udfaldne fuger bliver tætnet.

4. Anskaf en vandalarm
Vandalarmen sidder på vandinstallationen og måler utætheder i dit rørsystem. Hvis alarmen aktiveres, er det et tegn på, at der sker udsivning af vand et sted i boligen. Vandalarmen kan derfor være en god måde at undgå følgeskader ved sprungne vandrør.

Undgå fugt i hjemmet

1. Tjek ventilationen under taget
Manglende ventilation under taget kan medføre fugt og råd i tagets konstruktion. Derfor er det en god idé at sikre sig, om der er tilstrækkeligt luft og gennemtræk i tagrummet samt afstand mellem isolering og tagplader, så evt. fugt kan bortventilere.

2. Tjek den udvendige klimaskærm
Det er vigtigt at sikre sig, at husets udvendige klimaskærm er tæt, så du er beskyttet mod fugt udefra. Det betyder, at der ikke bør være revner i tag eller ydervægge, eller udfaldne fuger. Du bør også sørge for, at tagrenderne er rensede, så de kan lede regnvandet væk, og dermed beskytte husets konstruktioner.

3. Tjek vådrummets fliser
Det er vigtigt at holde øje med, at der ikke er revner i fliserne på badeværelset eller utætte fuger. Varme- og fugtpåvirkning kan hurtigt føre til råd i husets underliggende konstruktion.