Bestyrelsesansvar

Begår du som bestyrelsesmedlem en fejl eller en forsømmelse, som fører til formuetab, kan du blive gjort erstatningsansvarlig.

Med en bestyrelsesansvarsforsikring har du som bestyrelsesmedlem et godt og trygt grundlag at arbejde på.

Relateret indhold

Med en bestyrelsesansvarsforsikring har du som bestyrelsesmedlem et godt og trygt grundlag at arbejde på.

Få en bestyrelsesansvarsforsikring

Er du eller nogle af dine medarbejdere aktive medlemmer i en ekstern bestyrelses, kan det være en god ide at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Sådan er du dækket

Hovedområdet for dækningen vil være, som det også er tilfældet for det generelle bestyrelsesansvar:

  • Økonomiske beslutninger truffet af bestyrelsen af overordnet karakter, som medfører et formuetab, og hvor der ligger en ansvarspådragende handling eller undladelse bag tabets opståen fra bestyrelsens side.

Kontakt os

Forsikringscenter Erhverv (op til 100 ansatte)

Ring til os på 
Tlf.: 88 18 69 77
Eller send en mail

Virksomhed med +100 ansatte:

Læs mere

Anmeld skade online

Log ind og anmeld din skade

Brug for akut hjælp?
Ring til vores skadeservice (døgnvagt) på tlf: 70 10 90 09