termografering

Tag temperaturen og undgå brande

Offentliggjort: 9.9.2020  |  Sidst opdateret: 25.2.2021

Tjek el-installationerne med faste mellemrum. En stor del af alle brande har elektriske årsager, dvs. enten forkert brug af elektrisk udstyr eller fejl på udstyr og installationer.

El-installation og sikkerhed

El-installationer er udsatte for påvirkninger som vibrationer, fugt, snavs, korrosion og mekanisk slidtage. Der udvikles varme i alle kabler og koblingspunkter.

Når strømstyrken varierer eller strømmen slås til og fra, varierer temperaturen også. Dette fører til, at komponenterne skiftevis udvider sig og trækker sig sammen og koblingsklemmerne kan med tiden blive løse. En dårlig forbindelse fører til øget varmeudvikling.

Når virksomheden vokser eller aktiviteterne i bygningen ændrer sig får man mere udstyr, flere maskiner, mere belysning og belastningen på el-tavlerne stiger eller flyttes. Øget belastning fører til højere varmeudvikling i koblingspunkter og sikringer.

Løse og dårlige elektriske forbindelser, overbelastninger og defekte el-komponenter kan i værste fald være årsag til kortslutninger i det elektriske system, som kan afstedkomme en brand, skader på maskiner o.a. eller i et større strømudfald, som forårsager et driftsstop/driftstab.

Det vurderes, at ca. 2/3 af disse skader kan undgås, hvis der foretages forebyggende vedligeholdelse af el-installationerne

Ved regelmæssig el-termografering kan svage punkter i bl.a. el-tavleanlæg opdages, før det udvikler sig til en skade. Det er vigtigt, at fejl opdages så tidligt, at reparationen kan planlægges og udføres på tider, hvor det passer bedst ind i den daglige drift.

Hvad er termografering?

El-termografering er en forebyggende undersøgelse af især el-tavler, men kan også benyttes til kontrol af el-motorer, transformere, ladestationer m.v. El-termografering er en berøringsfri måling af temperaturforskelle. Undersøgelsen foregår ved brug af et infrarødt (varmefølsomt) kamera, som måler temperaturforskelle i el-komponenter og el-installationer.

El-termograferingen foretages, imens installationen er i drift og bør udføres ved størst mulig belastning. Herved opnås det mest retvisende billede af installationernes belastning og tilstand. Virksomhedens drift påvirkes normalt ikke af undersøgelsen. El-tavler og skabe åbnes og afdækninger fjernes, således at man kan el-termografere og vurdere anlæggets tilstand.

Hvad kan jeg selv gøre?

  • Regelmæssig kontrol af el-installationer og -anlæg samt gode sikkerhedsrutiner vil kunne begrænse antallet af el-brande væsentligt.
  • Fast aftale med certificeret el-termografør om eksempelvis årlig termografering
  • Forlang ved større tavlearbejde, at installatøren termograferer tavlen efter afsluttet arbejde som en del af kvalitetssikringen og aflevering.

Tilbage til forsiden