Gjensidige Sundhedsunivers

Hvad er Gjensidige Sundhedsunivers?

Sundhedsuniverset er en digital platform, der giver vores virksomhedskunder mulighed for et samlet overblik til medarbejderne over de sundhedstilbud, virksomheden tilbyder. Derudover er der fri adgang til viden og inspiration indenfor sundhed, trivsel og arbejdsmiljø, suppleret med de muligheder, der er indeholdt i sundhedsforsikringen. Der er derudover mulighed for at gennemføre virksomhedens APV (arbejdsplads vurdering) i systemet. 

Sundhedsuniverset styrker den enkelte virksomheds forebyggende sundheds- og arbejdsmiljøinvesteringer underbygget af data. I universet er der adgang til en række løsninger, som sikrer den enkelte medarbejder indsigt i sin egen sundhedstilstand. Sundhedstilbuddene i universet er baseret på medarbejderens individuelle behov og underbygget af sundhedsfaglig støtte, rådgivning og opfølgning.

Rådgivning i sundhedsledelse

Med udgangspunkt i virksomhedens rapport fra sundhedsscreeningen og data fra skadesregnskabet på sundhedsforsikringen, varetager vi den strategiske rådgivning omkring, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der kan være værdiskabende for jeres virksomheden.

Find en sundhedsforsikring til din virksomhed