Hop til indhold

Har du tjek på dit produktansvar?

Stalddørssalg er populært som aldrig før. Forbrugerne ønsker i stadig højere grad at vide hvor deres madvarer kommer fra. Det gælder både frugt og grønt, men også mejeri og kødprodukter. Men vidste du, at du som forhandler og producent af fødevarer, kan blive stillet økonomisk til ansvar, hvis fx en forbruger bliver syg efter indtagelse af dine produkter?

Når du sælger dine landbrugsprodukter – enten direkte til forbrugeren, til en forhandler, som sælger dine produkter videre eller til en producent - følger der altid et produktansvar med.

Konkret betyder det, at du kan stilles økonomisk ansvarlig hvis der er en defekt ved dine produkter, som betyder at nogen bliver syge eller hvis dit produkt skader andres produkter – fx hvis det indgår som ingrediens i en fødevareproduktion.

Et eksempel kan være kød fra din egen besætning. Dyret bliver slagtet på et slagteri, som returnerer kødet til dig for videresalg. Hvis kødet bliver inficeret – enten hos dig selv eller hos slagteren - og derfor forårsager skade på enten en person, der indtager kødet eller på et andet produkt, som det blandes op med, kan du modtage et krav om erstatning.

Den person eller det firma, der har lidt skade kan nemlig rette sit krav mod enhver, som har været involveret i produktionen. Og det gælder uanset om du har gjort noget galt eller ej.

Et andet eksempel kan være hvis du wrapper baller med eget græs eller hø til videresalg. En død mus i en balle kan føre til udvikling af botulisme (pølseforgiftning), og det kan få fatale følger for det dyr, som spiser wrappen eller høet. Her kan ejeren rejse et erstatningskrav mod dig som producent.

Få styr på forsikringerne

Har du tegnet en forsikring, der dækker de krav som kan rettes mod dig som producent, forhandler eller leverandør? Eller en forsikring, der friholder dig mod et krav der rettes mod dig – selvom du ikke har gjort noget forkert?

De fleste landbrugsforsikringer på markedet indeholder en dækning for såkaldt ”stalddørssalg” og med mulighed for at supplere med andre relevante dækninger efter behov.

Hos Gjensidige dækker vores forsikring dit eventuelle erstatningsansvar og/eller hjælper dig med friholdelse fra et krav, der er rettet mod dig, men som du ikke er erstatningsansvarlig for. Det gælder uanset om dine produkter er solgt direkte til forbrugeren – fx jordbær, honning, salt mv. – eller du har solgt dem videre til det lokale supermarked, en virksomhed eller institution.

Forsikringen dækker også hvis du har solgt til fx et slagteri eller mejeri, hvor dine produkter bliver blandet op med andres produkter i forbindelse med produktionen. Det kaldes i fagsprog ingrediens- og komponentskadedækning.

Så er du på den ene eller anden måde involveret i salg af landbrugsprodukter til enten privatpersoner eller virksomheder, kan det være en rigtig god ide at tjekke op på hvordan du er dækket i en given situation – og gerne før uheldet er ude.

Har du tjek på blodtrykket?

Mange danskere lider af forhøjet blodtryk - og det gælder også blandt dem, der arbejder i landbruget. Det kan føre til fx hjertekarsygdomme, se hvad du kan gøre for at passe på trykket.

Er du godt forberedt til det næste dyrskue?

I højsæsonen for dyrskuer samles stolte kvægopdrættere landet over for at vise deres bedste dyr frem. Få vores tips til, hvordan du som udstiller sikrer dig bedst muligt sikret både før og under dyrskuet.

Bliv godt klædt på til dit landbrugsliv med gode råd fra vores eksperter

Få flere tips til, hvordan du sikrer dit landbrug og de udfordringer du møder i din hverdag på landet.