Hop til indhold

Kom sikkert gennem høsten

Ulykker og skader har ofte en entydig årsag, som man i bagklogskabens klare lys kunne have forudset og undgået.

Høstperioden er erfaringsmæssigt den mest risikofyldte periode for landbruget, og det er typisk i juli og august, at de fleste og mest alvorlige personulykker sker. Men med god planlægning og ekstra fokus på sikkerhed kan mange skader undgås.

Høsten er typisk præget at stor travlhed, og de fleste kender fornemmelsen af, at døgnet har for få timer, når høsten skal i hus, inden det er for sent. Ofte arbejdes der intensivt og i døgndrift, og netop stress og træthed kan øge risikoen for ulykker markant.

God planlægning er det halve arbejde

Det kan lyde som en floskel, men jo bedre forberedt du og dine medarbejdere er, jo mindre er risikoen for, at noget går galt. Hos Gjensidige anbefaler vi, at du i høstperioden har en køreplan klar. Skriv den gerne ned og gå den igennem med dine medarbejdere dagligt, så alle kender til den, siger Steen Berg, Landbrugschef hos Gjensidige.

Selvom der er travlt, kan det være en god ide at indlægge aftalte pauser i løbet af dagen og sørge for at prioritere dagens måltider. Al erfaring viser nemlig, at træthed og sult påvirker koncentrationen negativt, effektiviteten falder, og risikoen for ulykker stiger. Med andre ord kan den tid, der er investeret i pauser, være givet godt ud i den anden ende.

Tjek dine maskiners sikkerhed

Ulykker med mejetærskere udgør heldigvis kun to procent af de landbrugsskader, som behandles på landets skadestuer. Til gengæld er det ofte alvorlige ulykker, og 30 procent af skaderne fører desværre til amputation, knoglebrud eller hjerneskader. (Kilde: BAR Jord til Bord)

Et godt råd er at bruge eventuel ventetid til at tjekke høstmaskinernes sikkerhed en ekstra gang. Vær blandt andet opmærksom på, at maskinens sikkerhedsanordninger ikke er sat ud af drift, og at alle afskærmninger er korrekt monteret og hele. En sikkerhedsanordning, der er slået fra eller en manglende afskærmning kan i værste fald få fatale konsekvenser.

Har du udenlandske høstmedarbejdere, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, at de har forstået sikkerhedsprocedurerne og instruktioner til maskinerne.

Hvert år sker der desværre også alvorlige ulykker med landbrugskøretøjer på offentlig vej. Skal du køre efter mørkets frembrud, er det derfor også vigtigt at tjekke, at alle lys, roterblink og advarselstrekanter er fungerende og synligt monteret både på traktorer, påhængsvogne og mejetærskere.

Pas ekstra godt på de mindste

Det er ikke kun de voksne, der er særligt udsatte i høstperioden. Hvert år kommer mange børn til skade i forbindelse med høsten. De mindste børn er nysgerrige, og de store maskiner virker dragende. De større børn vil gerne hjælpe til, men deres manglende erfaring udgør en sikkerhedsrisiko, som du som voksen skal være ekstra opmærksom på.

Ud over dyr, er det maskiner og halmballer, der udgør den største risiko, når det kommer til børneulykker i dansk landbrug.

- Hvert år kommer flere end 300 børn til skade i dansk landbrug. Det er alt for mange og understreger blot, at der er behov for ekstra fokus på børnenes sikkerhed - både når de hjælper til, og når de blot færdes på gårdens område, siger Steen Berg, Landbrugschef hos Gjensidige.

Undgå at høsten går op i røg med punktslukning

Knastørre marker og glohede maskiner resulterer hvert år i adskillige høstbrande, som forårsager store skader. Med lidt omtanke og det rigtige sikkerhedsudstyr, kan mange brande forebygges

Naboskab er vigtigt på landet

Gode naboer er vigtige for livet på landet - få en række landbrugeres perspektiv på, hvad det gode naboskab kan bidrage med.

Bliv godt klædt på til dit landbrugsliv med gode råd fra vores eksperter

Få flere tips til, hvordan du sikrer dit landbrug og de udfordringer du møder i din hverdag på landet.