Hop til indhold

Punktslukning begrænser skaden

Knastørre marker og glohede maskiner resulterer hvert år i adskillige høstbrande, som forårsager store skader. Med lidt omtanke og det rigtige sikkerhedsudstyr, kan mange brande forebygges - og du kan undgå at se høsten gå op i røg.

Hvert år går værdier for over 40 millioner kroner tabt i høstperioden, og særligt brande i maskiner og materiel spiller en kedelig rolle i skadestatistikken.

Syv ud af 10 høstbrande opstår om eftermiddagen, hvor maskinerne har kørt i mange timer, og skidt og støv har samlet sig rundt om på maskinens varme dele. At indlægge løbende pauser, hvor de udsatte dele af maskinen renses kan derfor være en god investering.

I gennemsnit udbrænder to høstmaskiner dagligt i høstperioden.

Lad varme maskiner stå udendørs

Efter en lang dag i marken kan det være fristende at køre maskinerne direkte i laden.

- Mange maskinbrande opstår den første time efter, at den driftsvarme maskine er parkeret. Når maskinen er parkeret og slukket, er der ikke længere luftafkøling, og derfor er støv, halm, olie og andet brandbart i maskinens nærhed i stor risiko for at antænde, siger Steen Berg, Landbrugschef hos Gjensidige.

Han anbefaler, at man eventuelt bruger ventetiden til at rengøre og tanke maskinen op. Så er den klar til morgendagens høstarbejde, og samtidig holder man øje med maskinen, mens den køler ned.

Vi anbefaler altid, at varme maskiner parkeres udendørs til afkøling i mindst en time, inden de køres på plads.

- Steen Berg, Landbrugschef hos Gjensidige

Punktslukning begrænser skaden

En pulverslukker i førerhuset under markarbejde er en selvfølgelig sikkerhedsforanstaltning for de fleste, men en brand i en maskine kan hurtigt udvikle sig til et omfang, hvor en almindelig pulverslukker ikke er tilstrækkelig. Blandt andet fordi man ikke altid opdager branden i tide.

Det kan landmand Hans Erik Larsen fra Glumsø, tale med om.

Sidste høst oplevede han, at hans nye mejetærsker brød i brand midt under høsten. Heldigvis havde han efter anbefaling fået installeret punktslukning på mejetærskeren. En simpel foranstaltning, som udløser en alarm i førerhuset og sørger for automatisk brandslukning, hvis temperaturen når over 110 grader.

- Vi havde i 2016 investeret godt to millioner kroner i en ny mejetærsker. For lige omkring 0,5 procent af maskinens værdi, fik vi efter anbefaling installeret et punktslukningsanlæg som en ekstra sikkerhed mod brand. Det var en klog og rettidig beslutning, da der efter få dages kørsel med den nye mejetærsker opstod en brand i motorrummet, fortæller Hans Erik Larsen og fortsætter:

- Alarmen i førerhuset gik og piloten kunne med det samme stoppe maskinen, hvorefter punktslukningsanlægget viste sit værd. Skaden blev begrænset til ledningsnettet, og vi kunne høste videre efter en forholdsmæssig lille reparation til cirka 25.000 kroner.

Ingen selvrisiko

Punktslukningsanlægget reddede ikke alene mejetærskeren fra at udbrænde. Hans Erik Larsen er også taknemmelig for, at han slap for besværet med en stor reparation, eller med at skaffe en ny mejetærsker midt i høstsæsonen.

Genetablering af punktslukningsanlægget kostede cirka 6.500 kroner, og forsikringsselskabet betalte alle omkostninger uden fradrag af selvrisiko, da anlægget blev aktiveret og slukkede branden.

Det er ikke kun en tør høstperiode, der øger risikoen for brande. En fugtig høst sender korntørringsanlæg på overarbejde med fare for overophedning og kortslutninger. Også her kan installation af et punktslukningsanlæg vise sig at være en god investering.

Undgå storbrand i halmlageret

Med høsten sikkert i hus er risikoen for brand ikke ovre. Hvert år er selvantænding i halmlagre årsag til storbrande i dansk landbrug. Men hvornår er halmen tør nok til at komme indendørs?

"En god tommelfingerregel er, at du skal kunne holde din hånd inde i den sammenpressede halm. Kan du ikke det, så skal halmen ud af bygningen igen. Under alle omstændigheder bør temperaturen ikke overstige 50 grader."
Steen Berg, Landbrugschef hos Gjensidige

Naboskab er vigtigt på landet

Gode naboer er vigtige for livet på landet - få en række landbrugeres perspektiv på, hvad det gode naboskab kan bidrage med.

Kom sikkert gennem høsten

Få vores bedste tips til, hvordan høsten bliver mere sikker end tidligere, og I kan undgå skader på personer og materiel.

Bliv godt klædt på til dit landbrugsliv med gode råd fra vores eksperter

Få flere tips til, hvordan du sikrer dit landbrug og de udfordringer du møder i din hverdag på landet.