perfekte forældre

Der findes ikke perfekte forældre

Kirsten Magelund  |  Offentliggjort: 28.11.2017  |  Sidst opdateret: 1.8.2019

Nutidens forældreskab er anderledes end tidligere - men ikke nødvendigvis dårligere. Voksne bør stå ved deres egne valg af både karriere og familie og slippe trangen til at overbeskytte børnene, opfordrer børnepsykolog John Halse.

Vi er ikke dårligere forældre end tidligere, tværtimod, mener børnepsykolog John Halse

Forældre har altid overvåget deres børn, påpeger børnepsykolog John Halse. Men det nye er, at overvågningen nu er digitaliseret med GPS-trackere, chips på børnene og kameraer i institutionerne, så forældrene med et par klik på internettet kan følge med i børnenes dagligliv.

- Det er indlysende, at vi skal passe på vores børn. Men enhver form for overbeskyttelse, indebærer også at den kan begrænse børns naturlige trang til at udforske både sig selv og omverdenen, siger han.

LÆS OGSÅ: Giv slip på dit barn i institutionen

John Halse stiller også spørgsmålstegn ved, om forældre reelt ønsker at vide alt, hvad deres børn og unge foretager sig – og hvad man vil bruge sin viden til:

- De fleste lider under et savn, når børnene er i institution eller skole – og savnet er gensidigt. Men man får et fladt, todimensionalt billede af barnets liv ved at følge det via et kamera. Man må acceptere, at teenagere udfordrer grænser.

LÆS OGSÅ:  Børneforsker: "Vi har fjernet os fra vores børn"

I stedet anbefaler han almindelige familiesamtaler om livet i det hele taget – og at forældrene lærer at give slip på deres børn og accepterer, at forældreskabet nu er anderledes end ens egne forældres eller bedsteforældres.

Kompenserer for samvær

legende børn
Perfekte forældre bliver man aldrig, fortæller John Halse, derfor gælder det om at være tilfreds med det, man gør, og hvile i sine beslutninger.

Han opfatter den tiltagende overvågning som en kompensation fra forældrenes side for det manglende samvær i den virkelige verden, og for at børnene tilbringer dagtimerne i institution. Men der er intet i forskningen, som tyder på, at en opvækst i institution ikke er lige så god en barndom som alt andet.

- Tværtimod viser en undersøgelse, at voksne unge omtaler deres tidligere pædagoger og lærere med stor kærlighed – og at de giver udtryk for, at fordelen ved at være i institution er, at de altid har haft nogen at lege med, fremhæver børnepsykologen.

Samtidig oplever han, at de fleste forældre har en ambivalens mellem både at være på arbejdsmarkedet og at ville være perfekte forældre for deres børn.

- Men glem det, for perfekt bliver man aldrig - og stå i stedet ved det bevidste valg af både arbejdsliv og familieliv, opfordrer John Halse.

LÆS OGSÅ:  Brug gadgets! Men med respekt for barnets verden

Pas godt på din familie

Vi kan hjælpe dig med at passe bedst muligt på din familie og de ting, der danner rammerne om jeres liv.