vi har fjernet os fra vores børn

Vi har fjernet os fra vores børn

Kirsten Magelund  |  Offentliggjort: 28.11.2017  |  Sidst opdateret: 22.8.2019

Måden vi behandler børn på afspejler den måde, som samfundet er indrettet. Overalt bliver vi overvåget – og det handler om at gøre, hvad der bliver sagt. Det mener børneforsker Erik Sigsgaard, som plæderer for, at give børnene friere vilkår.

Erik sigsgaard_
Børneforsker Erik Sigsgaard ser den stigende overvågning af vores børn som et resultat af institutionaliseringen og understreger vigtigheden af, at vi i stedet taler med vores børn.

Barndommens historie har ændret sig gennem de seneste flere hundrede år. Tidligere havde en 5-6-årig pige en funktion i landsbyen, eksempelvis som gåsepige eller havde til opgave at samle optændingsbrænde. Det fortæller Erik Sigsgaard, som forsker i børns historie og vilkår ved Professionshøjskolen UCC.

- Landsbyerne går i opløsning, da forældrene flytter til industribyerne for at arbejde. De tager dagligt afsted fra familien, og børn er ikke længere med i lokalmiljøets daglige opgaver. Det rejser spørgsmålet: Hvad stiller vi op med børnene, mens forældrene er på arbejde, beretter han.

LÆS OGSÅ: Forældre i dilemma omkring GPS-tracking af børn

Sæt børnene fri

Sigsgaards forskning viser, at børn i 1950’erne gennemsnitligt opholdt sig 7.000 – 10.000 timer i institution igennem hele deres liv. Tallet er siden steget markant. Størsteparten af moderne tiders børn kommer i institution som 1-årige og fra vuggestuen, over børnehaven til ungdomsuddannelsen løber tallet nu totalt op i 35.000 timer i institution og skole for et barn.

- Meget af nutidens opdragelse består i kontrol. Børn bliver overvåget og oplært til at holde sig inden for faste rammer og såkaldte grænser. Institutioner og skoler lægger også pres på forældrene for, at de skal udøve samme teknik bare i mindre målestok, påpeger Erik Sigsgaard.

Erik sigsgaard
Tal med dine børn i stedet for at skælde ud og kontrollere, lyder rådet fra Erik Sigsgaard.

Han opfordrer både forældre og institutioner til at gøre det modsatte af at overvåge og kontrollere og i stedet lytte til børnene og give dem friere vilkår både i daginstitutionerne og i hjemmet.

- Børn i alle aldre lærer først og fremmest af hinanden gennem leg og konflikter. De er mennesker og er i stand til selv at regulere deres adfærd måske med lidt hjælp fra voksne. Et friere liv vil give børnene bedre vilkår, hvor de kan blive stadig mere sig selv og udvikle sig til kompetente mennesker, som er i stand at tage ansvar for at løse samfundets presserende problemer, vurderer børneforsker Erik Sigsgaard.

LÆS OGSÅGiv slip på dit barn i institutionen

Pas godt på din familie

Vi kan hjælpe dig med at passe bedst muligt på din familie og de ting, der danner rammerne om jeres liv.