Billede af tag på hus i idylliske omgivelser

Har du tag på taget?

Offentliggjort: 3.6.2019  |  Sidst opdateret: 14.8.2019

Op mod hver femte boligejer anmelder skader på taget. Det kan koste dig helt op til en halv million kroner, hvis du ikke er forsikret.

Vidste du, at op mod hver 5. anmelder skader på taget?

Op mod hver femte boligejer oplever skader på tag eller tagkonstruktionen. Det er tilmed et af de steder på boligen, hvor det kan koste absolut mest at få foretaget reparationer. Selvom taget umiddelbart ser ud til ikke at fejle noget, kan der sagtens gemme sig fugt og råd i træværket. Det kan opstå, hvis udluftningen under konstruktionen ikke er tilstrækkeligt effektiv, hvis der er utætheder i undertaget, eller hvis der er en decideret gennembrydning af den ydre tagflade.

Problemet er ikke bare, at der kan dryppe vand ind i boligen og andre ’synlige’ gener, men at den indtrængende fugt forårsager råd og svamp i tagets bærende konstruktion. Det kan dække over både mindre skader og skader i den helt dyre ende, fortæller Martin Persson, chef for ejerskifteskade i Gjensidige:

»Hvis vi taler rendyrkede skader på tagbelægning, så ligger det i omegnen af 12.700 kr. i gennemsnit, men der er meget stor forskel på skaderne, alt efter, om det er en lille del, der skal repareres, eller det er hele taget, som skal skiftes. Så kan det koste op til 400-500.000 kr.«

Hvad kan du gøre?

Det er ikke sjovt at opdage, at opsparingen til den helt store udlandsrejse eller familiens nye bil bliver ædt af udgifter til et tag, der ikke kan bære. Heldigvis kan du selv gøre en del for at undgå dette scenarie. Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at der er en ordentlig udluftning under taget, så overskydende fugt kan fordampe.

»Der skal være afstand og ventilation mellem isoleringen og tagpladerne, så fugten kan fordampe. Det er helt centralt for at undgå råd i tagkonstruktionen,« forklarer byggesagkyndig Bo Halm Andersen fra rådgivningsvirksomheden EBAS.

Derudover er det vigtigt, at du løbende går taget efter for skader og utætheder. Som Bo Halm Andersen forklarer:

»Det er vigtigt at vedligeholde sit hus og tjekke det løbende. Det er præcis som en bil, der også skal til servicetjek. Utroligt nok er man ikke altid så god til det, når det kommer til boligen, selvom det er vores største investering i livet.«

Selvom du tager dine forholdsregler for at undgå skader på taget og tagkonstruktionen, er det stadig vigtigt at have styr på forsikringerne. Med vores husforsikring behøver du ikke frygte en økonomisk lammer, og du behøver ikke se ekstra frygtsomt til, når en sværm af store fugle lander på tagryggen, eller svigerfar tilbyder sin hjælp med at sætte en nedfalden tagsten tilbage på plads.